ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
รายงาน วิถี พช. วิถีธรรม ครั้งที่ 2 อำเภอเเม่เมาะ รัตนา พุทธวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
23
17:17:06 2018-10-24
2
รายงานการประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2561 รัตนา พุทธวงศ์ สารสนเทศฯ แม่เมาะ
24
15:23:42 2018-10-24
3
แบบตอบรับอาหารรสไทยแท้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว ส่งเสริมฯ งาว
30
10:45:06 2018-10-24
4
b bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
25
02:20:26 2018-10-24
5
b bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
21
02:20:07 2018-10-24
6
b bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
22
02:19:43 2018-10-24
7
b bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
22
02:19:02 2018-10-24
8
b bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
19
02:18:36 2018-10-24
9
b bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
19
02:18:15 2018-10-24
10
b bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
20
02:17:34 2018-10-24
11
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbb
21
02:15:55 2018-10-24
12
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbb
19
02:15:36 2018-10-24
13
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbb
20
02:15:17 2018-10-24
14
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbb
23
02:14:51 2018-10-24
15
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
19
14:09:31 2018-10-22
16
พรบ.อำนวยความสะดวก อ.เถิน ส่งเสริมฯ เถิน
23
13:28:15 2018-10-19
17
รายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
24
15:41:52 2018-10-18
18
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
20
12:53:50 2018-10-18
19
รายงาน แผน-ผล การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2561 ของ สพอ.เมืองลำปาง ฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
19
10:09:24 2018-10-17
20
รายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯประจำเดือนตุลาคม 2561 ฐานนท์ ภู่กองพัน สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
23
17:33:26 2018-10-16
21
รายงานข้อสั่่งการนายกฯ วิลาศ โชติจินดากุล สารสนเทศฯ วังเหนือ
20
15:42:52 2018-10-16
22
งวดที่ 2 พรบ.อำนวยความสะดวกฯ วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
22
15:41:23 2018-10-16
23
พรบ.อำนวยความสะดวกฯ วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
21
15:40:35 2018-10-16
24
รายการ พรบใอำนวยความสะดวก รอบที่ 2 ต.ค.61 รัตนา พุทธวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
21
14:21:47 2018-10-16
25
รายการ พรบใอำนวยความสะดวก รอบที่ 2 ต.ค.61 รัตนา พุทะวงศ ไม่ระบุ ไม่ระบุ
19
14:20:41 2018-10-16
26
รายการ พรบใอำนวยความสะดวก รอบที่ 2 ต.ค.61 รัตนา พุทะวงศ ไม่ระบุ ไม่ระบุ
18
14:20:41 2018-10-16
27
ร่างแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปีงบฯ 2562 นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
50
17:14:40 2018-10-11
28
อำเภอเมืองลำปาง ส่งรายชื่อปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ปี 2562 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
25
13:52:01 2018-10-08
29
พรบงอำนวยความสะดวก รัตนา ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
18
14:27:06 2018-10-05
30
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
20
13:58:10 2018-10-05
31
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
18
11:21:18 2018-10-05
32
รายงาน พช.วิถีพุทธ วิถีธรรม งวดที่ 2 อำเภอเมืองลำปาง ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
33
14:22:23 2018-10-04
33
แบบสรุปข้อมูลการจัดเวทีกองทุนหมู่บ้าน เสกสรรค์ วรรณโวหาร ยุทธศาสตร์ฯ แม่ทะ
25
16:32:36 2018-09-26
34
คะแนน อนุกรรมการตรวจประเมินอำเภอ วรศักดิ์ ทุกอำเภอ ส่งเสริมฯ
25
08:42:35 2018-09-26
35
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
20
15:44:20 2018-09-21
36
รายงานประชาสัมพันธ์ อำเภอเเม่เมาะ รัตนา พุทธวงศ์ สารสนเทศฯ แม่เมาะ
22
08:56:53 2018-09-21
37
รายงาน พช.วิถีพุทธ วิถีธรรม งวดที่ 1 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
38
11:19:36 2018-09-20
38
ทดลองส่งงาน นะคะ พี่ฐานนท์ นงค์รัก ภาคบุญ สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
22
11:19:01 2018-09-20
39
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
27
09:39:24 2018-09-20
40
พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
24
19:03:25 2018-09-17
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ]