ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
พรบ.อำนวยความสะดวก นงคราญ ส่งเสริมฯ งาว
35
10:54:13 2018-07-18
2
รายงานการรับฟังการประชุมกรมฯ cdd อำนวยการ ไม่ระบุ
34
13:36:00 2018-07-17
3
รายงานแบบบันทึกข้อมูลรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพ เดือนกรกฎาคม 2561 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
29
11:37:35 2018-07-17
4
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
31
10:52:20 2018-07-17
5
รายงาน แผน-ผล การปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ของ สพอ.เมืองลำปาง ฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
28
15:32:13 2018-07-16
6
ทดลองส่งงาน นงค์รัก สารสนเทศฯ สารสนเทศฯ
42
13:46:58 2018-07-16
7
สรุปสาระสำคัญการประชุมกรมฯ นฤมล อำนวยการ ห้างฉัตร
33
11:27:41 2018-07-16
8
สรุปสาระสำคัญการประชุมกรมฯ นฤมล อำนวยการ ห้างฉัตร
32
11:27:40 2018-07-16
9
รายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯประจำเดือนกรกฎาคม 2561 นฤมล สารสนเทศฯ ห้างฉัตร
47
10:41:31 2018-07-16
10
รายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯประจำเดือนกรกฎาคม 2561 นฤมล สารสนเทศฯ ห้างฉัตร
29
10:41:12 2018-07-16
11
รายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ฐานนท์ ภู่กองพัน สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
29
15:51:55 2018-07-13
12
แผน-ผลการปฏิบัติงาน สพอ.เกาะคา กรรณิการ์ ยุทธศาสตร์ฯ เกาะคา
33
15:18:36 2018-07-13
13
พรบ.อำนวยความสะดวก นฤมล ไม่ระบุ ห้างฉัตร
37
11:53:24 2018-07-13
14
พรบ.อำนวยความสะดวก นฤมล ไม่ระบุ ห้างฉัตร
29
11:53:05 2018-07-13
15
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ นฤมล อำนวยการ ห้างฉัตร
45
11:47:50 2018-07-13
16
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ นฤมล อำนวยการ ห้างฉัตร
28
11:47:31 2018-07-13
17
รายงานแผน - ผล เดือนมิถุนายน 2561 นฤมล อำนวยการ ห้างฉัตร
24
11:39:27 2018-07-13
18
รายงานแผน - ผล เดือนมิถุนายน 2561 นฤมล อำนวยการ ห้างฉัตร
33
11:39:08 2018-07-13
19
รายงานบริหารจัดการหนี้เดือนก.ค.61 ศันสนีย์ คงเเจง ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
27
11:01:28 2018-07-13
20
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ศันสนีย์ คงเเจง อำนวยการ แม่เมาะ
26
11:00:13 2018-07-13
21
รายงานแผน - ผล เดือนมิถุนายน 2561 cdd เเม่เมาะ ยุทธศาสตร์ฯ แม่เมาะ
27
21:47:17 2018-07-12
22
พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๒ อำเภอเเม่เมาะ cdd เเม่เมาะ ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
34
21:45:22 2018-07-12
23
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ 2 (20 กรกฎาคม ๒๕๖๑) กรรณิการ์ ส่งเสริมฯ เกาะคา
28
16:18:07 2018-07-12
24
รายงานแผน ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2561 นงคราญ ยุทธศาสตร์ฯ งาว
29
11:15:03 2018-07-12
25
รายงานปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน นงคราญ ส่งเสริมฯ งาว
28
09:50:55 2018-07-12
26
รายงานข้อมูลลงทะเบียนOTOPปี61 สุวาณี ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
35
16:41:13 2018-07-10
27
รายงานขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอ สุวาณี ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
31
17:04:23 2018-07-09
28
รายงานขอเครื่องหมายotop สุวาณี ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
46
17:03:36 2018-07-09
29
รายงานสัมมาชีพ อ.แม่ทะ กค.61 เสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ แม่ทะ
29
15:37:58 2018-07-09
30
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561 กาญจนา อยู่ศิลป์ อำนวยการ เมืองลำปาง
35
12:53:13 2018-07-09
31
รายงานการบริหารจัดการหนี้ 1 คร.1สญ. เสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ แม่ทะ
32
11:22:51 2018-07-06
32
รายงานการบริหารจัดการหนี้ 1 คร.1สญ. เสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ ไม่ระบุ
25
11:22:23 2018-07-06
33
แบบรายงานดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยสดวกฯ อ.ห้างฉัตร ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
26
14:08:17 2018-07-05
34
แบบรายงานดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยสดวกฯ อ.ห้างฉัตร ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
29
14:07:58 2018-07-05
35
รายงานการขับเคลื่อนส่งเสริมให้ขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอ อ.ห้างฉัตร ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
23
14:03:00 2018-07-05
36
รายงานการขับเคลื่อนส่งเสริมให้ขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอ อ.ห้างฉัตร ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
37
14:02:32 2018-07-05
37
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กรรณิการ์ ส่งเสริมฯ เกาะคา
23
08:12:33 2018-07-05
38
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
27
18:01:46 2018-07-04
39
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบ กทบ. ปี 2561 ฉบับ แก้ไขใหม่เจ้า สุดารัตน์ ล่ำงาม ยุทธศาสตร์ฯ ยุทธศาสตร์ฯ
42
16:07:34 2018-07-04
40
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบ กทบ. ปี 2561 สุดารัตน์ ล่ำงาม ยุทธศาสตร์ฯ ยุทธศาสตร์ฯ
34
15:13:08 2018-07-04
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ]