Index of /lampang/report/photo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[  ]21.docx2017-10-11 14:38 16K 
[  ]23.doc2017-10-11 14:58 26K 
[IMG]24.gif2017-10-11 15:02 201K 
[IMG]25.jpg2017-10-11 15:08 418K 
[IMG]26.jpg2017-10-11 15:18 126K 
[IMG]27.jpg2017-10-11 15:19 154K 
[  ]27.pdf2017-10-11 15:32 34K 
[  ]28.pdf2017-10-11 15:34 34K 
[  ]29.docx2017-10-11 15:35 16K 
[  ]31.pdf2017-10-11 15:50 34K 
[IMG]32.jpg2017-10-11 16:00 75K 
[IMG]33.jpg2017-10-11 16:17 30K 
[IMG]34.jpg2017-10-11 16:57 719K 
[  ]35.xlsx2017-10-11 17:10 98K 
[IMG]37.jpg2017-10-12 11:30 80K 
[  ]38.xlsx2017-10-12 16:25 16K 
[  ]39.xls2017-10-12 16:27 35K 
[  ]40.docx2017-10-12 16:29 27K 
[  ]41.pdf2017-10-17 14:15 542K 
[IMG]42.jpg2017-10-17 19:46 9.5K 
[IMG]45.jpg2017-10-17 19:51 206K 
[IMG]46.jpg2017-10-17 19:52 9.5K 
[  ]47.rar2017-10-18 14:40 28K 
[  ]48.rar2017-10-18 16:04 29K 
[  ]49.docx2017-10-19 10:31 15K 
[  ]50.docx2017-10-19 14:50 16K 
[  ]51.docx2017-10-19 14:52 16K 
[  ]52.docx2017-10-19 14:53 16K 
[  ]53.docx2017-10-19 14:55 16K 
[  ]54สรุป OTOP.docx.docx2017-10-19 15:00 16K 
[  ]55ฟอร์มนวัตกรรม_รายงานตัวชี้วัด ม 44.docx2017-10-19 15:02 27K 
[  ]56สรุป OTOP.docx2017-10-19 15:03 16K 
[  ]58ตรวจสอบข้อมูลกชช.๒ค.xls2017-10-20 11:15 139K 
[  ]59ตรวจสอบครัวเรือนตกเกณฑ์ที่อยู่อาศัย(ตัวชี้วัดที่๘).xls2017-10-20 11:17 165K 
[  ]60แบบสำรวจความต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ otop .rar2017-10-20 11:36 33K 
[  ]61แบบ สำรวจครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ วาระ ผู้ว่าราชการ.rar2017-10-20 11:42 29K 
[  ]62รายงานปี 2561.rar2017-10-20 12:45 91K 
[  ]64รายงานคร.ยากจน แบบ 1,2.rar2017-10-27 16:05 34K 
[  ]65สบปราบ สรุปแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ ส่งจังหวัด 27.xls2017-10-27 17:03 77K 
[  ]66แนวทาง แนบหนังสือแก้จน.doc2017-11-01 15:01 44K 
[  ]68โลโก้ ตลาดประชารัฐ.rar2017-11-02 14:57 16M 
[  ]69แบบรายงาานโครงการลำปาง ปันสุข ด้านที่อยุ่อาศัย และ อาชีพ.rar2017-11-02 15:33 9.5K 
[  ]72การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธ์ ปี2561.rar2017-11-02 15:34 4.7M 
[  ]73หมู่บ้านสัมมาชีพปี61.xlsx2017-11-08 13:03 11K 
[  ]74อ.เมืองปาน กลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาสัมมาชีพ 61.xlsx2017-11-09 14:58 12K 
[  ]75รายชื่อปราชญ์ ไปอบรม.xls2017-11-10 15:14 24K 
[  ]76อ.เมือง ส่งรายชื่อปราชญ์อบรมศูนย์ 21-24 พ.ย. 2560.xlsx2017-11-10 15:52 11K 
[  ]77รายละเอียดงบประมาณ ปี 2561 (อำเภอเมืองลำปาง).xls2017-11-11 08:26 103K 
[  ]78แผนปฏิบัติการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรม ปี 2561 ไตรมาส 1-2(อำเภอเมืองลำปาง).xls2017-11-11 08:27 43K 
[  ]79อ.แม่พริก บัญชีหัวหน้าปราชญ์.xls2017-11-13 14:05 25K 
[  ]80แผนปฏิบัติการอำเภอเสริมงาม ไตรมาส 1-2.xls2017-11-14 10:16 56K 
[  ]81แผนผฏิบัติการ อ.แจ้ห่ม ปี 61 ไตรมาส 1 2.xls2017-11-14 11:12 49K 
[  ]82แผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1-2 แม่ทะ.xls2017-11-14 12:25 95K 
[  ]83แผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1-2 แม่ทะ.xls2017-11-14 12:36 95K 
[  ]84อำเภอเถิน แผนปฏิบัติการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรม ปี 2561 ไตรมาส 1-2.xls2017-11-14 14:32 50K 
[  ]85อำเภอเถิน รายละเอียดงบประมาณ ปี 2561.xls2017-11-14 14:34 107K 
[  ]86ลำดับที่1.pdf2017-11-14 16:00 1.3M 
[  ]87ลำดับที่2.pdf2017-11-14 16:01 1.1M 
[  ]88ลำดับที่ 3.pdf2017-11-14 16:02 1.2M 
[  ]89ลำดับที่ 4.pdf2017-11-14 16:03 1.1M 
[  ]90ลำดับที่่ 5.pdf2017-11-14 16:03 1.0M 
[  ]91ลำดับที่ 6.pdf2017-11-14 16:04 1.0M 
[  ]92สรุปลงทะเบียนตลาดประชารัฐอ.แม่พริก.pdf2017-11-14 16:05 321K 
[  ]93แบบรายงานครัวเรือน กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย งบกาชาดจังหวัด.doc2017-11-14 19:14 36K 
[  ]94(อำเภอเมืองลำปาง)แบบรับรองหมู่บ้านเป้าหมาย 61.xlsx2017-11-15 08:48 20K 
[  ]95(อำเภอเมืองลำปาง)แบบรับรองหมู่บ้านเป้าหมาย 61.xlsx2017-11-15 09:09 20K 
[  ]96แผนปฏิบัติการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรม ปี 25.xls2017-11-15 10:18 50K 
[  ]100แผนปฏิบัติการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรม ปี 2561 ไตรมาส 1-2(อำเภอเมืองลำปาง).xls2017-11-15 15:07 46K 
[  ]101รายละเอียดงบประมาณ ปี 2561 (อำเภอเมืองลำปาง).xls2017-11-15 15:22 106K 
[  ]102แผนปฏิบัติการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 61 ไตรมาส 1-2อ.ห้างฉัตร.xls2017-11-15 20:10 43K 
[  ]103งาว.แผนปฏิบัติการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรม ปี 2561 ไตรมาส 1-2.xls2017-11-15 21:23 54K 
[  ]104งาว. รายละเอียดงบฯ ปี 2561.xls2017-11-15 21:24 120K 
[  ]105รายละเอียดงบประมาณ ปี 2561.xls2017-11-16 13:34 113K 
[  ]106รายละเอียดงบประมาณ ปี61 อ.ห้างฉัตร.xlsx2017-11-16 13:40 46K 
[  ]107สบปราบ แผน_รายละเอียดแนบท้าย ปี 2561 ส่งจังหวัดทางเวป.xls2017-11-16 16:01 76K 
[  ]108งาว. รายละเอียดงบฯ ตลาดนัด ปี 2561.xls2017-11-17 12:34 32K 
[  ]109กองทุนแม่ฯ ที่มีผลงานดีเด่น อ.แม่พริก.pdf2017-11-17 12:36 236K 
[  ]110แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กรม ปี 2561 ไตรมาส 1-2 อ.แม่เมาะ.xls2017-11-18 23:49 49K 
[  ]111รายละเอียดหมวด 300 ปี 2561 อ.แม่เมาะ.xls2017-11-18 23:50 91K 
[  ]112แบบรายงานครัวเรือน กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย งบกาชาดจังหวัด.doc2017-11-19 10:42 3.0M 
[  ]113อำเภอเมืองลำปาง แบบประเมิน SEP แก้ไขแล้ว.xlsx2017-11-20 15:41 62K 
[  ]115ทบทวนรายชื่อหมู่บ้านสัมมาชีพ.xls2017-11-20 16:08 28K 
[IMG]116S__83681296.jpg2017-11-21 09:12 204K 
[IMG]117จับภาพ2.PNG2017-11-21 10:54 56K 
[IMG]117ตลาดประชารัฐ1.PNG2017-11-21 10:57 685K 
[  ]117ทบทวนรายชื่อหมู่บ้านสัมมาชีพ.xls2017-11-21 09:52 36K 
[IMG]118จับภาพ2.PNG2017-11-21 10:57 56K 
[IMG]119จับภาพ1.PNG2017-11-21 10:58 100K 
[IMG]120จับภาพ2.PNG2017-11-21 11:05 56K 
[  ]121ทบทวนรายชื่อหมู่บ้านสัมมาชีพ.xls2017-11-21 13:16 36K 
[  ]122รวม ptt ทุกกลุ่มงาน ประชุม จนท.พช.22 พ.ย.60.rar2017-11-22 21:50 23M 
[  ]123แบบประเมินผล way of life.xlsx2017-11-22 23:12 13K 
[  ]124อ.แม่พริก แบบประเมินผล way of life .pdf2017-11-23 14:04 3.3M 
[  ]126รายละเอียดงบประมาณ ปี 2561 (อำเภอเมืองลำปาง).xls2017-11-24 13:54 116K 
[  ]127แบบรายงาน.xlsx2017-11-24 15:20 26K 
[  ]128sessioncall.zip2017-11-27 13:53 12M 
[  ]129รายงานข้อสั่งการนายกฯอ.แม่ทะ.docx2017-11-28 12:08 16K 
[  ]130รายละเอียดแนบท้ายหมวด300กองทุนสตรีแม่ทะปี 2561.docx2017-11-29 11:57 32K 
[  ]131งาว รายงานตลาดประขารัฐ 15-29 พย.rar2017-11-30 00:53 46M 
[  ]132งาว.รายงานรายวันรวม10-29 พ.ย..doc2017-11-30 00:54 50K 
[  ]133ว2116.pdf2017-11-30 10:49 3.2M 
[  ]134แนวทางการประเมินผล.docx2017-12-04 09:31 32K 
[  ]135แบบประเมินผล ส่วนที่ 1,2 แบบสรุป.doc2017-12-04 09:32 1.1M 
[  ]136คู่มือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน.rar2017-12-04 13:29 3.0M 
[  ]137รายละเอียดงบประมาณ ปี 2561 (อำเภอเมืองลำปาง).xls2017-12-04 14:51 166K 
[  ]138รายละเอียดงบประมาณ ปี 2561 (อำเภอเมืองลำปาง).xls2017-12-08 13:56 168K 
[  ]139แบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ. อ.เสริมงาม จ.ลำปาง.xls2017-12-08 16:02 127K 
[  ]140ข้อมูลผู้ยืมเงินกข.คจ. อ.เกาะคา(ส่ง1).xlsx2017-12-09 10:09 58K 
[  ]141กข.คจ. สบปราบ รายงานที่ค้างชำระ.xlsx2017-12-12 10:25 11K 
[  ]142ข้อมูลผู้ยืมเงิน กข.คจ.บ้านแม่ไฮ.xls2017-12-12 12:03 56K 
[  ]143ข้อมูลผู้ยืมเงิน กข.คจ.บ้านป่าแข.xls2017-12-12 12:04 44K 
[  ]144ข้อมูลผู้ยืมเงิน กข.คจ.บ้านทุ่งเจริญ.xlsx2017-12-12 12:04 13K 
[  ]145ข้อมูลผู้ยืมเงิน กข.คจ.บ.แม่ฮาม.xlsx2017-12-12 12:05 12K 
[  ]146ข้อมูลผู้ยืมเงิน กข.คจ.บ.หนองหล่าย.xlsx2017-12-12 12:06 15K 
[  ]149แบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน.xlsx2017-12-13 10:18 17K 
[  ]150ฐานข้อมูลลูกหนี้ กขคจ. อ.งาว 60.xls2017-12-13 12:04 324K 
[  ]152pic.rar2017-12-25 12:58 7.0M 
[  ]153การคัดเลือกกิจกรรมสารสนเทศดีเด่น ปี 2561.rar2018-01-09 10:27 942K 
[  ]155ทดสอบ.xlsx2018-01-10 10:03 8.0K 
[  ]156ทดสอบ.xlsx2018-01-10 10:05 8.0K 
[  ]157กข.คจ.61.rar2018-01-10 16:30 75K 
[  ]158แก้ไขฐานข้อมูลลูกหนี้ กขคจ. อ.งาว 60.xls2018-01-10 17:18 347K 
[  ]159งาว. รายละเอียดงบฯ ปี 2561 ไตรมาส 2.xls2018-01-11 06:48 68K 
[  ]160งาว สนับสนุนกลุ่ม คร.ยากจน 8 กลุ่ม.xls2018-01-11 07:06 55K 
[  ]161รายละเอียดหมวด 300 ไตรมาส 2 อ.แม่ทะ.xlsx2018-01-11 11:13 26K 
[  ]162นงคราญ- CD-Talent.rar2018-01-19 16:31 13M 
[IMG]163VDR 61.jpg2018-01-22 16:55 130K 
[  ]164งาว ม.ท่องเที่ยว 61.rar2018-01-28 20:24 95  
[  ]165งาว ม.ท่องเที่ยว 61.rar2018-01-28 20:25 95  
[  ]166งาว ม.ท่องเที่ยว 61.rar2018-01-28 20:27 31K 
[  ]167งาว ม.ท่องเที่ยว 61.rar2018-01-28 20:28 31K 
[  ]168หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน_แม่เมาะ ปี 2561.rar2018-01-28 21:10 104K 
[  ]169อ.เมืองปาน 2 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพ 61.xlsx2018-02-02 14:53 718K 
[  ]170รายงาน eset endpoint.xls2018-02-02 15:22 26K 
[  ]171อำเภอเมืองลำปาง ฟอร์มบันทึกข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพช.xlsx2018-02-02 16:36 674K 
[  ]173อำเภอเมืองลำปาง ฟอร์มบันทึกข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพช.xlsx2018-02-06 16:03 693K 
[  ]174วันที่ 12 กุมพันธ์ 2561.pdf2018-02-13 21:14 2.9M 
[  ]175แผน ผล การปฏิบัติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ของ สพอ.เมืองลำปาง.xlsx2018-02-16 16:54 18K 
[  ]178แบบตรวจสอบข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลาง.docx2018-02-20 15:19 27K 
[  ]179สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน ปี 2561 ณ 2 มีนาคม 2561.rar2018-03-05 14:19 728K 
[  ]180คลังปราชญ์ชุมชน อำเภอเมืองลำปาง.pdf2018-03-07 14:41 135K 
[IMG]181indonesia.phP.jpg2018-03-07 18:42 20K 
[IMG]184ind.php.jpg2018-03-07 18:47 20K 
[  ]185แม่ทะเบิกจ่ายมีค61.xlsx2018-03-09 10:00 11K 
[  ]186แผน ผล การปฏิบัติประจำเดือนมีนาคม 2561 ของ สพอ.เมืองลำปาง .xlsx2018-03-12 15:59 17K 
[  ]187รายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-04-05 14:24 35K 
[  ]188รายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-04-05 15:02 35K 
[  ]189อ.วังเหนือรายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-04-09 22:25 35K 
[  ]190อ.วังเหนือรายงานเบิกจ่ายมีค61.xlsx2018-04-09 22:26 10K 
[  ]191อำเภอเมืองลำปาง แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ 2561.xlsx2018-04-11 15:30 8.7M 
[  ]192อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนเมษายน 2561).xlsx2018-04-17 11:51 11K 
[  ]193แผน ผล การปฏิบัติประจำเดือนเมษายน 2561 ของ สพอ.เมืองลำปาง .xlsx2018-04-17 12:06 17K 
[  ]194อำเภอเมืองลำปาง แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ 2561.xlsx2018-04-17 12:09 8.7M 
[  ]195รายงานแผนผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ของ สพอ ประจำเดือน.xls2018-04-17 14:05 50K 
[  ]196แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 05042561.doc2018-04-17 14:16 29K 
[  ]197แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 17042561.doc2018-04-17 14:16 29K 
[  ]198แม่เมาะ_แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ.doc2018-04-18 11:12 30K 
[  ]199รายงานแผนผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เม.ย.61.xlsx2018-04-18 11:31 16K 
[  ]200สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือที่ ลป 0019.2ว 10014 ลว.17 เม.ย.61.rar2018-04-18 14:00 147  
[  ]201สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือที่ ลป 0019.2ว 10014 ลว.17 เม.ย.61.rar2018-04-18 14:38 53K 
[  ]203รายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-04-20 13:49 36K 
[  ]204รายงานผลประจำเดือน.xlsx2018-04-23 16:46 13K 
[  ]205รายงานผลกองทุนสตรีประจำเดือนอำเภอเมือง.xlsx2018-04-23 17:12 29K 
[  ]206งาวคร.ยากจนงบ ผจว.rar2018-04-23 20:24 110K 
[  ]207แบบรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนเมษายน 2561 อำเภอเสริมงาม.xls2018-04-24 10:47 24K 
[  ]210รายงานใช้จ่ายงบประมาณ ปี 61.xls2018-04-26 09:20 127K 
[  ]211รายงานใช้จ่ายงบประมาณ ปี 61 แม่เมาะ.xls2018-04-26 21:13 77K 
[  ]212อำเภอเมืองลำปาง แผนปฏิบัติการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรม ปี 2561 ไตรมาส 3-4.xls2018-04-30 09:41 31K 
[  ]213อำเภอเมืองลำปาง รายละเอียดงบประมาณ ไตรมาส 2 .xls2018-04-30 09:42 31K 
[  ]214บันทึกองค์ความรู้ ปี 2561 บุษกร(แม่ทะ).docx2018-05-02 11:10 22K 
[  ]215ทั้งหมดอำเภอเมืองลำปาง แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ 2561.xlsx2018-05-02 15:03 8.7M 
[  ]216รายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-05-03 13:10 36K 
[  ]217อ.วังเหนือรายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-05-04 04:26 35K 
[  ]218แบบรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนพฤษภาคม 2561 อำเภอเสริมงาม.xls2018-05-07 10:59 25K 
[  ]219แบบรายงานสัมมาชีพครัวเรือนยากจน ปี 2561.xlsx2018-05-09 19:37 15K 
[  ]220ไฟล์ประชุม จนท.พช.9 พ.ค.61.rar2018-05-10 10:00 2.0M 
[  ]221รายงานแผนผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน พ.ค.61.xlsx2018-05-11 16:21 17K 
[  ]222รายงานใช้จ่ายงบประมาณ พ.ค.2561 แม่เมาะ.xlsx2018-05-11 16:28 29K 
[  ]223รายงานแผนผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน พ.ค.61.xlsx2018-05-11 16:29 17K 
[  ]224หนังสือ OTOP GI.doc2018-05-11 16:43 3.1M 
[  ]225รายงาน ขายข้าว ทุก 15 ของเดือน.xlsx2018-05-11 16:45 11K 
[  ]227งวด2 พ.ค.61อ.วังเหนือรายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-05-12 12:57 36K 
[  ]228อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนพฤษภาคม 2561).xlsx2018-05-15 10:19 11K 
[  ]229แผน ผล การปฏิบัติประจำเดือนพฤษภาคม 2561.xlsx2018-05-15 10:22 17K 
[  ]230อ.เมืองลำปาง ตป 04 อ.เมืองลำปาง.doc2018-05-15 13:18 120K 
[  ]231รายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-05-15 13:36 35K 
[  ]232รายงานใช้จ่ายงบประมาณ ปี 61.xls2018-05-15 14:16 126K 
[  ]233คู่มือบริหาร OTOP นวัตวิถี (17.05.61).pdf2018-05-18 11:31 3.4M 
[  ]235เอกสารแนบหนังสือ ลว 18 พ.ค.61.rar2018-05-18 17:40 113K 
[IMG]236up.jpg2018-05-20 06:24 35K 
[IMG]239up.phtml%00.jpg2018-05-20 06:26 450  
[IMG]242up.phtml.jpg2018-05-20 06:28 450  
[  ]244จ.ลำปาง แนวทางการดำเนินกิจกรรม ของอำเภอ.docx2018-05-20 12:05 19K 
[  ]245แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 05052561.doc2018-05-22 16:15 29K 
[  ]246แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 17052561.doc2018-05-22 16:15 29K 
[  ]247รายงานผลประจำเดือน.xlsx2018-05-24 10:56 13K 
[  ]248รายการตรวจสอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.xlsx2018-05-25 09:35 12K 
[  ]249รายงานแผนผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ของ สพอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561.xls2018-05-25 11:19 49K 
[  ]250ตรวจคอมฯแม่ทะ.xlsx2018-05-25 11:56 11K 
[  ]251แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ.docx2018-05-25 13:52 15K 
[  ]252รายงานครุภัณฑ์.xlsx2018-05-25 14:00 12K 
[  ]253ตรวจสอบครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ อ.แม่พริก.xlsx2018-05-25 14:47 11K 
[  ]254อ.แม่พริก แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก.doc2018-05-25 14:55 36K 
[  ]257แบบรายงานงบประมาณรายจ่าย พ.ค.61 เกาะคา.xlsx2018-05-28 10:47 10K 
[  ]258รายงานใช้จ่ายงบประมาณ พ.ค.2561 เกาะคา.xlsx2018-05-28 10:47 30K 
[  ]259อ.แม่พริก รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ค.ต.ป.doc2018-05-30 12:12 30K 
[  ]260-ร่าง-โครงการ OTOP นวัติวิถี (ระดับหมู่บ้าน จ.ลำปาง).doc2018-06-01 14:14 71K 
[  ]261รายละเอียดค่าใช้จ่าย แนบท้าย (ลำปาง).xlsx2018-06-01 14:16 14K 
[  ]262รายงานอำนวยความสะดวก พ.ค 61.doc2018-06-01 14:18 36K 
[  ]263รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 1 มิ.ย 61.doc2018-06-01 14:37 36K 
[  ]264อ.แม่พริก แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 01062018.doc2018-06-01 16:09 30K 
[  ]265โครงการศึกษาวิจัยการดำเนินงาน กทบ ปี 2560.rar2018-06-01 16:21 121K 
[  ]266รายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-06-04 07:53 35K 
[  ]267แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก.doc2018-06-04 09:38 33K 
[  ]268รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก.docx2018-06-04 09:54 27K 
[  ]269รายงานอำนวยความสะดวก พ.ค 61.doc2018-06-04 10:11 36K 
[  ]270รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวกงวด5มิย61.docx2018-06-04 10:24 17K 
[  ]271KM เทคนิคการบริหารการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ.ให้มีประสิทธิภาพ.docx2018-06-04 12:11 19K 
[  ]272แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 05062561.doc2018-06-04 14:10 29K 
[  ]274งวด1 มิ.ย.อ.วังเหนือรายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-06-04 15:54 36K 
[  ]275แบบรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก 5 มิ.ย 61.doc2018-06-06 15:28 29K 
[  ]276แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล.docx2018-06-06 16:11 13K 
[  ]277อ.เมืองส่งแบบรายงานการลงทะเบียนมิถุนายน61.xls2018-06-07 09:54 38K 
[  ]278รายงานแผนผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน พ.ค.61.xlsx2018-06-07 14:01 18K 
[  ]279รายงาน กพ. อำเภอเเม่เมาะ.xlsx2018-06-07 15:31 16K 
[  ]280รายงาน กพ. ห้างฉัตร.xlsx2018-06-08 10:21 15K 
[  ]281KM พอ.doc2018-06-08 13:16 31K 
[  ]282รายงาน กพ. อ.แม่พริก.xlsx2018-06-08 14:05 16K 
[  ]283รายงานปลูกต้นไม้อำเภอห้างฉัตร.doc2018-06-08 15:53 4.2M 
[  ]284สรุปการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 5 อำเภอเเม่เมาะ.doc2018-06-08 16:06 64K 
[  ]285@วรศักดิ์รายงาน กพ..xlsx2018-06-10 12:38 16K 
[  ]286วันปลูกต้นไม้ประจำปี 2561 อำเภอเมืองลำปาง.docx2018-06-11 12:11 695K 
[  ]287รายงานใช้จ่ายงบประมาณ ปี 61.xls2018-06-11 13:15 126K 
[  ]288แบบ1.xlsx2018-06-11 15:19 12K 
[  ]289แบบ2.xlsx2018-06-11 15:20 13K 
[  ]290รายงาน กพ. อ.แม่ทะ.xlsx2018-06-11 15:24 16K 
[  ]291อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนมิถุนายน 2561) .xlsx2018-06-12 13:08 12K 
[  ]292อ.เกาะคา แบบข้อมูลประกอบการประเมินค่างานพัฒนาการล่าสุด(12มิย.61) (บันทึกอัตโนมัติ).doc2018-06-12 18:39 230K 
[  ]293รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 2 มิ.ย 61.doc2018-06-19 08:55 40K 
[  ]294ข้อมูลสัมมาชีพ มิย 61 แม่ทะ.xlsx2018-06-19 13:29 8.9M 
[  ]295อำเภอเมืองลำปาง แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ 2561.xlsx2018-06-19 15:33 8.8M 
[  ]296แผน ผล การปฏิบัติประจำเดือนมิถุนายน 2561 .xlsx2018-06-19 16:09 18K 
[  ]297รายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-06-19 21:00 35K 
[  ]298ข้อมูลกลุ่มอาชีพ 61 แม่ทะ.xlsx2018-06-20 11:52 68K 
[  ]299รายงานอำนวยความสะดวก วันที่ 20.doc2018-06-20 13:26 36K 
[  ]300รายงานแผนผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ของ สพอ.เสริมงาม ประจำเดือนมิถุนายน 2561.xls2018-06-20 14:49 50K 
[  ]301แบบรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก 20 มิ.ย 61.doc2018-06-20 16:37 29K 
[  ]303แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก.doc2018-06-21 13:07 33K 
[  ]304แบบรายงานประจำเดือนกองทุนแม่ฯ.xlsx2018-06-21 13:34 12K 
[  ]305อ.แม่พริก แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 20062018.doc2018-06-21 13:50 29K 
[  ]306ไฟล์ 13 มิ.ย.61.rar2018-06-22 11:48 27M 
[  ]307ไฟล์ 14 มิ.ย.61.rar2018-06-22 11:50 38M 
[  ]308ไฟล์ 15 มิ.ย.61.rar2018-06-22 11:52 26M 
[  ]309แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลกลุ่มอาชีพ 61 อำเภอเมืองลำปาง.xlsx2018-06-22 16:07 65K 
[  ]310คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ.rar2018-06-25 14:04 10M 
[  ]311รายละเอียด-ตัวชี้วัด-พัฒนาการจังหวัด-รอบที่-2.2561- นำเสนอ วันที่ 18 0k.docx2018-06-25 16:44 262K 
[  ]312นวัตวิถีงาว - ปรับแก้.rar2018-06-26 10:58 362K 
[  ]315vdrโป่งแน่น61.doc2018-06-26 13:45 35M 
[  ]316รวมงาน VDR เเม่เมาะ.zip2018-06-29 14:48 6.6M 
[  ]317รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 1ก.ค. 61 -.doc2018-07-02 10:22 40K 
[  ]318รายงานอำนวยความสะดวก วันที่ 5.doc2018-07-02 10:33 36K 
[  ]319นวัตวิถีงาว - ก.ค.61.rar2018-07-02 18:12 95K 
[  ]320@4 ก.ค.61อ.วังเหนือรายงานอำนวยความสะดวก วันที่ 5.doc2018-07-04 05:20 36K 
[  ]321รายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-07-04 09:30 35K 
[  ]322เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบ กทบ. ปี 2561.rar2018-07-04 15:13 230K 
[  ]323เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบ กทบ. ปี 2561 ฉบับ แก้ไขใหม่เจ้า.rar2018-07-04 16:07 230K 
[  ]324อ.แม่พริก แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 05072018.doc2018-07-04 18:01 30K 
[  ]330รายงานการบริหารจัดการหนี้ อ.แม่ทะ เดือน กค..xlsx2018-07-06 11:22 20K 
[  ]331รายงานการบริหารจัดการหนี้ อ.แม่ทะ เดือน กค..xlsx2018-07-06 11:22 20K 
[  ]332รายงานใช้จ่ายงบประมาณ ปี 61.xls2018-07-09 12:53 126K 
[  ]333ข้อมูลสัมมาชีพ กค 61 แม่ทะ .xlsx2018-07-09 15:37 8.9M 
[IMG]334รายงานขอเครื่องหมายotop-อเมืองลป.jpg2018-07-09 17:03 264K 
[IMG]335รายงาน ขอใช้สินค้าจีไอ-เมืองลป.jpg2018-07-09 17:04 287K 
[  ]336แบบรายงานข้อมูล-OTOP- อ.เมืองลำปาง.xlsx2018-07-10 16:41 22K 
[  ]337รายงานปลูกต้นไม้อำเภองาว.doc2018-07-12 09:50 1.3M 
[  ]338แผน ผล การปฏิบัติประจำเดือนมิถุนายน 2561.xlsx2018-07-12 11:15 19K 
[  ]340รายงานอำนวยความสะดวก รอบที่ 2 อำเภอเเม่เมาะ.doc2018-07-12 21:45 37K 
[  ]341แผน ผล การปฏิบัติประจำเดือนมิถุนายน 2561 อำเภอเเม่เมาะ.xlsx2018-07-12 21:47 19K 
[  ]342รายงานใช้จ่ายงบประมาณก.ค..2561อ.แม่เมาะ.xlsx2018-07-13 11:00 28K 
[  ]343รายงานการบริหารจัดการหนี้ อ.แม่เมาะกค.61 .xlsx2018-07-13 11:01 22K 
[  ]351อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนกรกฎาคม 2561) .xlsx2018-07-13 15:51 11K 
[  ]355ห้างฉัตร สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.docx2018-07-16 11:27 12K 
[IMG]356logo.png2018-07-16 13:46 23K 
[  ]357แผน ผล การปฏิบัติประจำเดือนกรกฎาคม 2561 .xlsx2018-07-16 15:32 18K 
[  ]358รายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-07-17 10:52 35K 
[  ]360cdd_meeting.pdf2018-07-17 13:36 1.1M 
[  ]361รายงานอำนวยความสะดวก วันที่ 20.doc2018-07-18 10:54 36K 
[  ]362อ.แม่พริก แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 20072018.doc2018-07-18 11:32 29K 
[  ]363แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 05062561.doc2018-07-18 12:37 29K 
[  ]364แบบฟอร์มสำรวจผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้ขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอ (GI) ประจำเดือนมิถุนายน2561.xls2018-07-18 12:38 23K 
[  ]365ครัวเรือนสัมมาชีพ อ.เสริมงาม 17072561.xlsx2018-07-18 12:44 8.8M 
[  ]366แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 20072561.doc2018-07-18 12:46 29K 
[  ]367อ.เกาะคาส่ง 18กค.61 สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.doc2018-07-18 16:32 33K 
[  ]368แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลกลุ่มอาชีพ 61 อำเภอเมืองลำปาง.xlsx2018-07-19 08:50 65K 
[  ]369อ.แม่เมาะแบบบันทึกข้อมูลสัมมาชีพรายได้ เดือนก.ค.61.xlsx2018-07-19 11:00 8.9M 
[  ]370อ.แม่เมาะ รายงานเดือนกค.กองทุนแม่ฯ.xlsx2018-07-26 09:40 13K 
[  ]371รายงานอำนวยความสะดวก วันที่ 5.doc2018-07-31 11:08 36K 
[  ]372รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 1ส.ค. 61 -.doc2018-08-01 11:39 41K 
[  ]373รายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-08-02 11:30 35K 
[  ]374ข้อมูลกลุ่มอาชีพอำเภอเเม่เมาะ.xlsx2018-08-02 14:54 65K 
[  ]375@3 ส.ค.61อ.วังเหนือรายงานอำนวยความสะดวก วันที่ 5.doc2018-08-03 07:17 36K 
[  ]376อ.แม่พริก แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 05082018.doc2018-08-06 10:04 30K 
[  ]378ข้อมูลสัมมาชีพ สค 61 แม่ทะ .xlsx2018-08-08 14:19 8.9M 
[  ]380แจ้ห่มรายงานอำนวยความสะดวก วันที่ 5 (1).doc2018-08-09 08:56 40K 
[  ]381ทีวีพช อำเภองาว.rar2018-08-10 09:54 924K 
[  ]382สรุปประชุมกรม ครั้งที่ 7-2561.docx2018-08-10 10:33 674K 
[  ]383รายงานใช้จ่ายงบประมาณ ปี 61.xls2018-08-10 15:32 127K 
[  ]384รายงานจีไอ อ.แม่พริก.docx2018-08-10 16:13 20K 
[  ]385สรุปประชุมกรม_อำเภอเมือง.pdf2018-08-10 17:06 574K 
[  ]386แจ้ห่ม สรุปประชุมกรม ครั้งที่ 7-2561.doc2018-08-13 13:48 353K 
[  ]387แผน ผล การปฏิบัติประจำเดือนสิงหาคม 2561 .xlsx2018-08-14 09:41 18K 
[  ]388อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนสิงหาคม 2561) .xlsx2018-08-14 10:44 12K 
[  ]389รายงานการบริหารจัดการหนี้ อ.เมือง เดือน ส.ค 61.xlsx2018-08-14 16:19 30K 
[  ]390รายงานใช้จ่ายงบประมาณส.ค..2561อ.แม่เมาะ.xlsx2018-08-14 16:21 28K 
[  ]391รายงานการบริหารจัดการหนี้ อ.แม่เมาะ สค. 61.xlsx2018-08-14 16:23 22K 
[  ]394รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 2ส.ค. 61 .doc2018-08-15 08:45 40K 
[  ]395รายงานแผนผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ส.ค.61.xlsx2018-08-15 10:30 17K 
[  ]396แผน ผล การปฏิบัติประจำเดือนกรกฎาคม 2561.xlsx2018-08-15 13:51 19K 
[  ]397รายงานอำนวยความสะดวก วันที่ 20.doc2018-08-15 13:52 36K 
[  ]398รายงานปลูกต้นไม้อำเภองาว ส.ค.61.doc2018-08-15 13:54 1.3M 
[  ]399แผน - ผล การปฏิบัติประจำเดือนสิงหาคม 2561 .xls2018-08-15 14:47 42K 
[  ]400รายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-08-16 11:26 36K 
[  ]401อ.แม่พริก แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 20082018.doc2018-08-17 12:00 29K 
[  ]402อ.เมืองลำปาง แบบรายงานผลตัวชี้วัดที่ 8.xlsx2018-08-17 12:01 28K 
[  ]403อ.เมืองลำปาง แบบสรุปผลกองทุนหนุนเสริมสัมมาชีพ ตัวชี้วัดที่ 8 .xlsx2018-08-17 12:54 28K 
[  ]404แบบบันทึกข้อมูลสัมมาชีพรายได้ เดือน สิงหาคม 61 อำเภอเเม่เมาะ.xlsx2018-08-17 14:43 9.0M 
[  ]405รายงานเสริมสร้างความเข้มเเข็ง ฯ กองทุนเเม่ของแผ่นดิน.xlsx2018-08-17 15:07 12K 
[  ]406อ.เมืองลำปาง แบบสรุปผลกองทุนหนุนเสริมสัมมาชีพ ครั้งที่ 2 ปี 2561.xlsx2018-08-20 15:11 28K 
[  ]407แผนปฏิบัติการ ใช้จ่าย งปม.ONW.xlsx2018-08-21 20:44 12K 
[  ]408แบบรายงานประชาสัมพันธ์.-ส.ค.-61-อ.แม่เมาะ.xlsx2018-08-22 09:29 14K 
[  ]410ขั้นตอนและระยะเวลา e-bidding.pdf2018-08-22 15:23 377K 
[  ]411อำเภอเสริมงาม แผนปฏิบัติการ ใช้จ่าย งปม.ONW (1).xls2018-08-23 16:17 41K 
[  ]412งาวแผนใช้จ่าย งปม.ONW.xls2018-08-23 20:50 52K 
[  ]413แผนงานหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน.xlsx2018-08-25 07:28 27K 
[  ]414งาว งปม. (OTOP นวัตวิถี .xls2018-08-28 18:09 76K 
[  ]415รายงานอำนวยความสะดวก วันที่ 5.doc2018-08-31 12:03 36K 
[  ]416รายงานผลสัมฤทธิ์ อำเภอเเม่เมาะ.xlsx2018-08-31 23:15 1.0M 
[  ]417รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 1 ก.ย. 61 .doc2018-09-03 21:31 37K 
[  ]418อ.แม่พริก แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 05092018.doc2018-09-03 21:52 29K 
[  ]419อำเภอเมืองลำปาง คร.สัมมาชีพ 60 จาก ศสท. 14 สค.61แยกอำเภอ.xlsx2018-09-03 22:42 1.0M 
[  ]420โครงการสร้างพลังชุมชน สร้างสังคมคุณธรรม สร้างชุมชนเข้มแข็ง.docx2018-09-03 22:43 1.7M 
[  ]421รายชื่อหมู่บ้าน ศก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง.xls2018-09-03 22:59 80K 
[  ]422รายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-09-04 14:10 35K 
[  ]423@4 ก.ย.61อ.วังเหนือรายงานอำนวยความสะดวก วันที่ 5.doc2018-09-04 23:51 36K 
[  ]425อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนกันยายน 2561) .xlsx2018-09-05 14:24 12K 
[  ]426พรบ.อำนวยความสะดวก 5 กย 61.docx2018-09-05 15:05 27K 
[  ]427อำเภอเเม่เมาะ โครงการสร้างพลังชุมชน สร้างสังคมคุณธรรม.pdf2018-09-06 11:30 1.2M 
[  ]428แบบบันทึกข้อมูลสัมมาชีพรายได้ เดือน กันยายน 61 อำเภอเเม่เมาะ.xlsx2018-09-06 14:06 8.3M 
[  ]429แจ้ห่ม พรบ.อำนวยความสะดวก 5 กย 61.doc2018-09-08 15:17 46K 
[  ]430แจ้ห่ม แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนกันยายน 2561).xls2018-09-08 15:18 28K 
[  ]431อำเภอเมืองลำปาง โครงการสร้างพลังชุมชน สร้างสังคมคุณธรรม สร้างชุมชนเข้มแข็ง.docx2018-09-10 09:29 14M 
[  ]432แผน ผล การปฏิบัติประจำเดือนกันยายน 2561 .xlsx2018-09-10 11:33 18K 
[  ]433อำเภอเมืองลำปาง ข้อมูลเป้าหมายกลุ่มอาชีพตามโครงการ.xlsx2018-09-11 16:37 14K 
[  ]434รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบที่ 2 กย.2561.doc2018-09-12 11:03 37K 
[  ]435รายงานบริหารจัดการหนี้ กย.2561 อำเภอเเม่เมาะ.xlsx2018-09-12 11:04 22K 
[  ]436อำเภอเมืองลำปาง รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมมาชีพสู่ความยั่งยืน ปี 61.xlsx2018-09-12 15:17 13K 
[  ]437อำเภอเมืองลำปาง รายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพสู่ความยั่งยืน ปี 61.xlsx2018-09-12 16:06 13K 
[  ]438อำเภอเมืองลำปาง ข้อมูลเป้าหมายกลุ่มอาชีพตามโครงการ.xlsx2018-09-12 16:09 14K 
[  ]439รายการวัสดุสร้างสัมมาชีพ(บ้านใหม่) ม.7 แม่เมาะ12กย61.docx2018-09-13 00:31 488K 
[  ]440อำเภอเมืองลำปาง รายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพสู่ความยั่งยืน ปี 61.xlsx2018-09-13 13:14 13K 
[  ]441อำเภอเมืองลำปางพื้นที่เป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2562.xlsx2018-09-13 13:33 13K 
[  ]442@17 ก.ย.61อ.วังเหนือรายงานอำนวยความสะดวก .doc2018-09-17 19:03 36K 
[  ]443รายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-09-20 09:39 35K 
[  ]445อำเภอเมืองลำปาง โครงการสร้างพลังชุมชน สร้างสังคมคุณธรรม สร้างชุมชนเข้มแข็ง.docx2018-09-20 11:19 14M 
[  ]446แบบรายงานประชาสัมพันธ์.-กันยายน.-61-อ.แม่เมาะ.xlsx2018-09-21 08:56 12K 
[  ]447อ.แม่พริก แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 20092018.doc2018-09-21 15:44 29K 
[  ]448แบบประเมิน มชช..xlsx2018-09-26 08:42 23K 
[  ]449แบบสรุปข้อมูล กทบ,แม่ทะ.docx2018-09-26 16:32 23K 
[  ]451รายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-10-05 11:21 35K 
[  ]452อ.แม่พริก แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 05102018.doc2018-10-05 13:58 29K 
[  ]453รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก อำเภอเเม่เมาะ งวดที่ 1 เดือน ตุลาคม 2561.doc2018-10-05 14:27 30K 
[  ]454อำเภอเมืองลำปาง ทะเบียนปราชญ์ ปี 2562.xlsx2018-10-08 13:52 15K 
[  ]458รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 2ต.ค. 61.doc2018-10-16 14:21 36K 
[  ]459@5 ตค.61อ.วังเหนือรายงานอำนวยความสะดวก วันที่ 5.doc2018-10-16 15:40 36K 
[  ]460@16 ต.ค.61อ.วังเหนือรายงานอำนวยความสะดวก doc.doc2018-10-16 15:41 36K 
[  ]461@อ.วังเหนือ16ตค61ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี.docx2018-10-16 15:42 21K 
[  ]462อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนตุลาคม 2561) .xlsx2018-10-16 17:33 12K 
[  ]463แผน ผล การปฏิบัติประจำเดือนตุลาคม 2561 .xlsx2018-10-17 10:09 18K 
[  ]464รายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-10-18 12:53 36K 
[  ]465หมู่บ้านเป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง ปี 62 อำเภอเมืองลำปาง.xlsx2018-10-18 15:41 26K 
[  ]466พรบ.อำนวยความสะดวก 20 ต.ค.61.docx2018-10-19 13:28 27K 
[  ]467อ.แม่พริก แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 20102018.doc2018-10-22 14:09 29K 
[IMG]468hacked.jpg2018-10-24 02:14 73K 
[IMG]472xs.jpg2018-10-24 02:17 450  
[IMG]475<?phpinfo(); ?>.jpg2018-10-24 02:19 450  
[  ]478php.docx2018-10-24 02:20 450  
[  ]479แบบตอบรับอาหารรสไทยแท้ อ.งาว.xls2018-10-24 10:45 35K 
[  ]480แบบรายงานประชาสัมพันธ์. ต.ค.61 อ.แม่เมาะ.xlsx2018-10-24 15:23 27K 
[  ]481รายงานวิถี พช. วิถีธรรม อำเภอเเม่เมาะ.docx2018-10-24 17:17 3.1M 
[  ]482แบบสำรวจอาหารถิ่นรสไทยแท้(เมืองปาน).xls2018-10-26 17:10 35K 
[  ]484แบบสำรวจอาหารถิ่นรสไทยแท้ (อ.เมืองลำปาง).xls2018-10-30 12:51 35K 
[  ]485แบบกรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ฑ์ที่จะพัฒนาในหมู.xlsx2018-10-30 15:52 12K 
[  ]486แบบรายงาน OTOP รสไทยแท้.xlsx2018-10-30 15:56 11K 
[  ]487ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP (นวัตวิถี) อ.งาว.xls2018-10-30 21:08 30K 
[  ]488ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี เรียงตามลำดับการจำหน่าย.xlsx2018-10-31 10:56 11K 
[  ]489ข้อมูลผลิตภัณฑ์ฑ์ OTOP นวัตวิถี อ.วังเหนือ .xlsx2018-10-31 11:50 12K 
[  ]490แบบกรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ แจ้ห่ม.xls2018-10-31 14:28 33K 
[  ]491ข้อมูลผลิตภัณฑ์ฑ์ OTOP นวัตวิถี อ.เสริมงาม.xls2018-10-31 15:29 33K 
[  ]492ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย อ.เมืองลำปาง.xlsx2018-10-31 15:38 12K 
[  ]494ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP (นวัตวิถี) อ.เกาะคา.xls2018-10-31 15:52 51K 
[  ]498แบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย.xlsx2018-10-31 18:21 12K 
[  ]499ข้อมูลผลิตภัณฑ์ฑ์ OTOP นวัตวิถี อ.แม่ทะ.xls2018-11-01 12:41 45K 
[  ]500แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 01112561.doc2018-11-01 14:03 29K 
[  ]501แผนปรับปรุง สนง.xlsx2018-11-01 17:08 13K 
[  ]502รายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-11-01 17:11 36K 
[  ]503รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 1 พ.ย.. 61.doc2018-11-05 10:42 36K 
[  ]504@5 พ.ย.61อ.วังเหนือรายงานอำนวยความสะดวก วันที่ 5.doc2018-11-05 14:19 36K 
[  ]505สรุปประชุมกรม ครั้งที่ 9-2561.docx2018-11-05 15:50 373K 
[  ]506อ.แม่พริก แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 05112018.doc2018-11-06 09:12 30K 
[  ]507พรบ.อำนวยความสะดวก 5 พ.ย.61.docx2018-11-06 13:55 27K 
[  ]508เถิน สรุปประชุมกรม ครั้งที่ 9 61.docx2018-11-06 14:05 18K 
[  ]509แบบฟอร์มส่งขึ้นเว็บ cdd lampang 6 พ.ย.61.rar2018-11-06 18:54 45K 
[  ]510อำเภอเเม่เมาะ สรุปผลการดำเนินการ โครงการ OTOP นวัตวิถี เดือน กันยายน - ตุลาคม 61.xlsx2018-11-07 10:03 278K 
[  ]511สรุปรายงานนวัตวิถี 5 พ.ย.61.xlsx2018-11-07 11:42 279K 
[  ]512อ.แม่พริก สรุปรายงานนวัตวิถี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561.xlsx2018-11-07 12:52 198K 
[  ]516สรุปผลจัดเวที กทบ,แม่ทะ.docx2018-11-08 10:10 31K 
[  ]518แก้ไขสัมมาชีพชุมชน อ.แจ้ห้ม.xlsx2018-11-11 21:37 12K 
[  ]519แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 05112018 (1).doc2018-11-12 13:49 30K 
[  ]520รายงานใช้จ่ายงบประมาณ พ.ย.2561 เถิน.xlsx2018-11-13 15:25 27K 
[  ]521รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 2 พ.ย.. 61.doc2018-11-14 09:14 36K 
[  ]522แบบรายงานรายชื่อ OTOP ภูมิภาค ปี 62 อ.งาว.xls2018-11-14 10:57 38K 
[  ]524อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนพฤศจิกายน 2561) .xlsx2018-11-15 14:04 12K 
[  ]525อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนพฤศจิกายน 2561) .xlsx2018-11-15 14:04 12K 
[  ]526@16 พ.ย.61อ.วังเหนือรายงานอำนวยความสะดวก doc.doc2018-11-16 10:39 36K 
[  ]527@16พ.ย.อ.วังเหนือ.ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี.docx2018-11-16 10:40 21K 
[  ]528แผนปฏิบัติงานปี 2562.xlsx2018-11-19 15:51 16K 
[  ]529รายละเอียดงบประมาณ - ส่งจังหวัด.xlsx2018-11-19 15:52 105K 
[  ]530แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 05112018 (1).doc2018-11-19 15:57 30K 
[  ]531รายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-11-19 17:58 35K 
[  ]532เพิ่มศักยภาพ กข.คจ..xlsx2018-11-20 10:45 11K 
[  ]533พรบ.อำนวยความสะดวก 20 พ.ย.61.docx2018-11-20 14:11 27K 
[  ]535แผนปฎิบัติการ ปี 2562 อ.ห้างฉัตร(แก้ไขใหม่).xlsx2018-11-21 14:36 21K 
[  ]536แบบรายงานประชาสัมพันธ์. พ.ย. 61 อ.แม่เมาะ.xlsx2018-11-23 09:49 28K 
[  ]537แผนปฎิบัติการอ.แม่เมาะ ปี2562.xlsx2018-11-23 16:20 20K 
[  ]538รายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-12-03 12:46 35K 
[  ]539รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 1 ธค. 61(อ.ห้างฉัตร).doc2018-12-04 08:38 41K 
[  ]540รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 1 ธ.ค. 61.doc2018-12-04 14:14 36K 
[  ]542@4 ธ.ค..61อ.วังเหนือรายงานอำนวยความสะดวกทุกวันที่5.doc2018-12-04 15:00 36K 
[  ]543พรบ.อำนวยความสะดวก 5 ธ.ค.61.docx2018-12-04 17:18 27K 
[  ]544รายงานนวัตวิถี งวด 5 ธ.ค.61.xlsx2018-12-06 10:38 283K 
[  ]545สัปดาห์การพัฒนาอำเภองาว.pdf2018-12-06 15:42 2.2M 
[  ]546กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์.docx2018-12-11 15:48 2.1M 
[  ]549แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์การพัฒนา.docx2018-12-12 11:48 2.1M 
[  ]550รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 2 ธ.ค. 61.doc2018-12-12 14:52 37K 
[  ]551รายงานสัปดาห์พัฒนา อ.สบปราบ.docx2018-12-13 09:46 1.4M 
[  ]552แบบรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก 5 ธ.ค. 61.doc2018-12-13 09:48 30K 
[  ]553@14ธ.ค.61อ.วังเหนือรายงานอำนวยความสะดวก doc.doc2018-12-14 14:47 36K 
[  ]554@อ.วังเหนือ14 ธค.61ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี.docx2018-12-14 14:59 21K 
[  ]555อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนธันวาคม 2561) .xlsx2018-12-15 10:09 12K 
[  ]556อ.แม่พริก แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 20122018.doc2018-12-15 14:30 29K 
[  ]557รายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-12-17 14:02 35K 
[IMG]558admin.png2018-12-18 02:03 5.9K 
[IMG]560h.png2018-12-18 02:05 4.6K 
[IMG]565ประชุม 24 ธค 61.jpg2018-12-18 10:20 75K 
[  ]567ประชุมกรมครั้งที่ 10.pdf2018-12-18 11:26 3.5M 
[  ]568สรุปประชุมกรม ครั้งที่ 10-2561.pdf2018-12-18 11:26 337K 
[  ]569สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรม อ.วังเหนือdocx.docx2018-12-18 14:36 20K 
[  ]570แบบตอบรับรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอำเภอเมืองลำปาง.xlsx2018-12-18 18:06 11K 
[  ]571แบบรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก 20 ธ.ค. 61.doc2018-12-19 15:20 30K 
[  ]572แบบรายงานประชาสัมพันธ์ แม่ทะรายงาน ทุก25 ของเดือน.xlsx2018-12-22 16:23 169K 
[  ]573แบบรายงานประชาสัมพันธ์ แม่ทะรายงาน ทุก25 ของเดือน.xlsx2018-12-22 16:25 157K 
[  ]574แบบรายงานประชาสัมพันธ์. ธ.ค 61 อ.แม่เมาะ.xlsx2018-12-23 20:49 27K 
[  ]575รายการสัปดาห์พัฒนา อ.เเม่เมาะ .pdf2018-12-23 21:03 773K 
[  ]576รายงานอำนวยความสะดวก.doc2019-01-02 13:47 35K 
[  ]577ทะเบียนรายชื่อ.xlsx2019-01-02 14:59 14K 
[  ]578รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 1 ม.ค. 62.doc2019-01-02 15:41 37K 
[  ]579เถิน ทะเบียนรายชื่อข้อมูลชุมชน.xlsx2019-01-02 16:16 12K 
[  ]580@3 ม.ค.62 อ.วังเหนือรายงานอำนวยความสะดวกทุกวันที่5.doc2019-01-03 13:21 36K 
[  ]581รายงานนวัตวิถี.xlsx2019-01-04 12:29 307K 
[  ]582พรบ.อำนวยความสะดวก 5 ม.ค.62.docx2019-01-04 12:36 27K 
[  ]583อ.แม่พริก แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 05012019.doc2019-01-05 08:57 29K 
[  ]584แบบรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก 5 ม.ค. 62.doc2019-01-07 12:01 30K 
[  ]585รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 2 ม.ค. 62.doc2019-01-11 16:45 37K 
[  ]586อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนมกราคม 2562) .xlsx2019-01-15 08:56 11K 
[  ]587แผนความมั่นคงปลอดภัย ปี 2562 อำเภอเเม่ทะ.xlsx2019-01-15 21:19 13K 
[  ]588รายงานอำนวยความสะดวก.doc2019-01-17 10:39 35K 
[  ]589พรบ.อำนวยความสะดวก 20 ม.ค.62.docx2019-01-18 13:06 27K 
[  ]590cdd meeting1_62.pdf2019-01-18 14:42 1.9M 
[  ]591การประชุมกรมฯ ครั้งที่ 1 2562 อำเภอเเม่ทะ.docx2019-01-19 20:01 255K 
[  ]597อ.แม่พริก รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 20012019.doc2019-01-21 13:34 29K 
[  ]599@18ม ค..62อ.วังเหนือรายงานอำนวยความสะดวก doc.doc2019-01-21 16:32 36K 
[  ]600@อ.วังเหนือ 18 มค.62ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี.docx2019-01-21 16:32 21K 
[  ]604เถิน ประชุมกรมฯ 18 ม.ค.62.docx2019-01-22 10:47 20K 
[  ]605แบบรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก 20 มค.62.doc2019-01-22 13:42 30K 
[  ]607สรุปสาระสำคัญการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัมนาชุมชนผ่านระบบ TV พช..pdf2019-01-22 15:44 2.9M 
[  ]608รายงานประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน.pdf2019-01-22 15:46 1.9M 
[  ]609รายงานประชาสัมพันธ์. ม.ค. 62 อ.แม่เมาะ.xlsx2019-01-23 09:26 27K 
[  ]610แบบรายงานประชาสัมพันธ์ อ.แม่ทะรายงาน ทุก25 ของเดือน.xlsx2019-01-24 10:43 161K 
[  ]611สรุปประชุมกรม เดือนมกราคม 2562.doc2019-01-25 10:21 67K 
[  ]612รายชื่อกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกระเป๋า.xls2019-01-25 11:00 25K 
[  ]613อำเภอเมืองลำปาง ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมายตามโครงการบูรณาการแผนชุมชนตำบล ปี 2562.xlsx2019-01-25 15:56 13K 
[  ]614รายชื่อผู้ประกอบการOTOP ประเภทกระเป๋า.xls2019-01-25 17:55 168K 
[  ]615แบบรายงาน OTOP TO THE TOWN อ.เมืองลำปาง.xlsx2019-01-28 10:39 12K 
[  ]616รายชื่อผู้ประกอบการOTOP ประเภทกระเป๋า อ.เมืองลำปาง.xls2019-01-28 10:49 177K 
[  ]617รายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่แจ้งเข้าร่วมงาน ไอคอนสยาม.xlsx2019-01-28 11:35 45K 
[  ]618ห้างฉัตร สรุปประชุมกรม เดือนมกราคม 2562.doc2019-01-29 15:36 68K 
[  ]619สิ่งที่ส่งมาด้วย (แก้จน ลำปางปันสุข).rar2019-01-30 09:06 19M 
[  ]620รายชื่อกลุ่ม OTOP TO THE TOWN.xls2019-01-31 09:48 32K 
[  ]622รายงานอำนวยความสะดวก.doc2019-02-01 06:37 35K 
[  ]623ประมาณการรายได้ ปึ 2562.xls2019-02-01 10:29 44K 
[  ]625พรบ.อำนวยความสะดวก 5 ก.พ.62.docx2019-02-01 10:33 27K 
[  ]626CCF01022562.pdf2019-02-01 12:02 54K 
[  ]627ทะเบียน62.pdf2019-02-06 11:55 1.1M 
[  ]628cdd meeting2.pdf2019-02-06 17:57 2.4M 
[  ]630อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนกุมภาพันธ์ 2562) .xlsx2019-02-11 10:01 12K 
[  ]631GI.pdf2019-02-11 22:12 1.6M 
[  ]632รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 2 กพ 62.doc2019-02-12 12:06 37K 
[  ]633@12 ก.พ...62อ.วังเหนือรายงานอำนวยความสะดวก doc.doc2019-02-12 14:37 36K 
[  ]634@อ.วังเหนือ 12 ก.พ.62ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี.docx2019-02-12 14:38 21K 
[  ]635@อ.วังเหนือ 12 ก.พ.62ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี.docx2019-02-12 14:39 21K 
[  ]636รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก อ.ห้างฉัตร ครั้งที่ ๒ (เดือน กพ.).doc2019-02-13 08:47 41K 
[  ]638รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก กพ. 62 รอบ 2.docx2019-02-14 13:38 15K 
[  ]639อ.แม่พริก รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 20022019.doc2019-02-14 16:03 29K 
[  ]640สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช กพ 62.docx2019-02-14 17:13 495K 
[  ]641รายงานอำนวยความสะดวก.doc2019-02-15 15:20 36K 
[  ]642รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 20022019.doc2019-02-20 09:40 30K 
[  ]643แบบสำรวจข้อมูล_คืนคนดีสู่สังคมด้วยสัมมาช.xlsx2019-02-20 15:02 6.0M 
[  ]644พรบ.อำนวยความสะดวก 20 ก.พ.62.docx2019-02-21 10:35 27K 
[  ]645ทะเบียนข้อมูลคอมฯ อ.เเม่ทะ.docx2019-02-22 12:53 425K 
[  ]646รายงานประชาสัมพันธ์ ก.พ. 62 อ.แม่เมาะ.xlsx2019-02-24 15:10 27K 
[  ]647รายงานอำนวยความสะดวก.doc2019-03-01 12:29 35K 
[  ]648รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก อ.ห้างฉัตร.doc2019-03-02 00:01 42K 
[  ]649รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 1 มี.ค. 62.doc2019-03-04 09:43 37K 
[  ]650รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 20022019.doc2019-03-04 16:35 29K 
[  ]651รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 20022019.doc2019-03-04 16:41 29K 
[  ]652รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก อ.ห้างฉัตร.doc2019-03-04 23:04 42K 
[  ]653รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก อ.ห้างฉัตร.doc2019-03-04 23:05 42K 
[  ]654พรบ.อำนวยความสะดวก 5 มี.ค.62.docx2019-03-05 09:34 27K 
[  ]655รายงานนวัตวิถีเถิน.xlsx2019-03-05 09:46 307K 
[  ]656@5 มี.ค.62 อ.วังเหนือรายงานอำนวยความสะดวกทุกวันที่5.doc2019-03-05 15:20 36K 
[  ]657รายงานนวัตวิถีแจ้ห่ม.xls2019-03-07 10:41 490K 
[  ]658รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 1 มีค 62 อำเภอเเม่ทะ.docx2019-03-07 11:22 17K 
[  ]659cdd meeting3.pdf2019-03-07 15:42 1.6M 
[  ]660รายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 3.xlsx2019-03-07 17:00 426K 
[  ]661ห้างฉัตร สรุปประชุมกรม เดือน มี.ค 62.pdf2019-03-08 18:33 283K 
[  ]662@12 มี ค..62อ.วังเหนือรายงานอำนวยความสะดวก doc.doc2019-03-12 15:30 35K 
[  ]663@อ.วังเหนือ 12 มี.ค.62ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี.docx2019-03-12 15:30 21K 
[  ]664อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนมีนาคม 2562) .xlsx2019-03-12 16:54 12K 
[  ]665รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 2 มีค 62 อำเภอเเม่ทะ.docx2019-03-14 11:12 18K 
[  ]666รายงานอำนวยความสะดวก.doc2019-03-14 15:02 35K 
[  ]667อำเภอเมืองลำปาง ทะเบียนข้อมูลการนำโครงการไปใช้ประโยชน์.xlsx2019-03-14 15:04 15K 
[  ]669อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนมีนาคม 2562) .xlsx2019-03-15 15:28 15K 
[  ]670รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก อ.ห้างฉัตร ครั้งที่ 2(เดือน มี.ค.).doc2019-03-15 20:17 42K 
[  ]671รายงาน GI เ้ดือนมีนาคม 62.pdf2019-03-18 16:31 443K 
[  ]672อ.แม่พริก แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนมีนาคม 2562).xlsx2019-03-19 15:08 15K 
[  ]673มีนาคม 62.xls2019-03-19 15:28 27K 
[  ]674แจ้งยอดผ้าป่าฯ ครั้งที่ 1 .docx2019-03-19 17:39 13K 
[  ]675รายงานข้อสั่งการ 20 มี.ค.62.xlsx2019-03-21 09:49 12K 
[  ]676แบบรายงานตามมติ ครม. มีนาคม 62 (อ.เกาะคา).xls2019-03-21 17:14 33K 
[  ]677รายงานประชาสัมพันธ์อ.แม่ทะ ประจำปี 62.xlsx2019-03-23 10:38 90K 
[  ]678อ.เเม่ทะรายงานข้อสั่งการ มี.ค.62.xlsx2019-03-23 10:41 12K 
[  ]679รายงานประชาสัมพันธ์ มี.ค. 62 อำเภอเเม่เมาะ.xlsx2019-03-25 10:13 27K 
[  ]680แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม3-5เม.ย.62.xlsx2019-03-25 14:04 10K 
[  ]681รายงานอำนวยความสะดวก.doc2019-04-01 07:04 35K 
[  ]684อ.วังเหนือ แบบรายงานตามมติ ครม. มีนาคม 62 .xls2019-04-02 10:59 33K 
[  ]685รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 1 เมษายน 2562.doc2019-04-03 13:14 36K 
[  ]686รายงานนวัตวิถีเถิน เม.ย.62.xlsx2019-04-04 16:57 356K 
[  ]689อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนเมษายน 2562) .xlsx2019-04-05 11:36 15K 
[  ]691อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานบันทึกรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพ เดือนเมษายน 62 .xlsx2019-04-05 11:45 3.9M 
[  ]692ห้างฉัตร สรุปประชุมกรม ครั้งที่ 4 เม.ย. 62.doc2019-04-05 17:24 691K 
[  ]693สรุปประชุมกรม ครั้งที่ 4 เม.ย. 62.doc2019-04-09 10:49 388K 
[  ]694สิ่งที่ส่งมาด้วย-1_2-สรุปข้อมูลชุมชนท่องเที.xlsx2019-04-09 16:50 31K 
[  ]695ข้อมูลแก้ไข ชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี อ.ห้างฉัตร (ลำปาง) (1).xlsx2019-04-09 17:31 31K 
[  ]696สรุปผล.pdf2019-04-09 17:43 555K 
[  ]697แบบรายงานผลตามตัวชี้วัดผลสำเร็จ ม.ศก.อำเภอเมืองลำปาง.xlsx2019-04-10 20:38 63K 
[  ]698อำเภอเสริมงาม สรุปประชุมกรม.doc2019-04-11 10:44 70K 
[  ]699รายงานอำนวยความสะดวก.doc2019-04-17 07:21 35K 
[  ]700@อ.วังเหนือ 17 เม.ย.62ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี.docx2019-04-17 09:51 21K 
[  ]701สรุปผลการดำเนินโครงการ (ส่งในเว็บไซต์).docx2019-04-18 09:54 20K 
[  ]702รายงานตามข้อสั่งการนายกเดือนเมษายน 2562 อ.ห้างฉัตร.xlsx2019-04-18 12:14 15K 
[  ]704รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 2 เม.ย.62 อ.แม่ทะ.pdf2019-04-18 16:19 150K 
[  ]705รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 2 เมษายน 2562.doc2019-04-22 10:01 36K 
[  ]706รายงานประชาสัมพันธ์ เมษายน 62 อำเภอเเม่เมาะ.xlsx2019-04-23 10:44 27K 
[  ]707รายงานประชาสัมพันธ์ เมษายน 62 อำเภอเเม่ทะ.xlsx2019-04-23 20:34 26K 
[  ]708รายงานอำนวยความสะดวก.doc2019-05-01 12:25 35K 
[  ]709รายงานอำนวยความสะดวก รอบที่1 พ.ค.62 อ.เเม่ทะ.doc2019-05-02 16:09 37K 
[IMG]710x.jpg2019-05-06 06:38 5.6K 
[  ]712รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 1 พ.ค. 2562.doc2019-05-07 10:53 36K 
[  ]714Copy of Copy of รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรมการครั้งที่3 (บันทึกอัตโนมัติ).docx2019-05-10 11:20 1.3M 
[  ]715Copy of Copy of รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรมการครั้งที่3 (บันทึกอัตโนมัติ).docx2019-05-10 11:24 1.3M 
[  ]716รายงานอำนวยความสะดวกรอบที่ 2 พ.ค. 2562.doc2019-05-10 14:51 36K 
[  ]717อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนพฤษภาคม 2562) .xlsx2019-05-13 15:46 15K 
[  ]718@13 พฤษภาคม.62อ.วังเหนือรายงานอำนวยความสะดวก doc.doc2019-05-13 16:31 39K 
[  ]719@อ.วังเหนือ 13พฤษภาคม.62ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี.docx2019-05-13 16:31 21K 
[  ]720รายงานตามข้อสั่งการ (เดือนพฤษภาคม 2562).xlsx2019-05-14 13:40 14K 
[  ]721แบบรายงานผลตามตัวชี้วัดผลสำเร็จ ม.ศก.อำเภอเมืองลำปาง (เดือนพฤษภาคม 2562).xlsx2019-05-14 13:46 62K 
[  ]722แบบรายงานความก้าวหน้าหมู่บ้านเฉลิมพระเก.docx2019-05-14 17:43 2.3M 
[  ]723รายงานอำนวยความสะดวก.doc2019-05-15 12:30 35K 
[  ]724รายงานประกวดสตรี.xlsx2019-05-15 12:31 11K 
[  ]725รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 20022019.doc2019-05-22 14:27 30K 
[  ]726รายงานประชาสัมพันธ์ ปี 62 อำเภอเเม่ทะ.xlsx2019-05-24 11:54 45K 
[  ]727อ.เเม่ทะ พฤษภาคม.62ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี.docx2019-05-24 12:15 18K 
[  ]728รายงานอำนวยความสะดวก.doc2019-06-04 08:13 35K 
[  ]729อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานความก้าวหน้าหมู่บ้าน ศก.พพ.เฉลิมพระเกียรติฯ เดือน มิถุนายน 2562 .xlsx2019-06-04 09:16 13K 
[  ]730รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 20022019.doc2019-06-04 13:42 30K 
[  ]731รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบที่ 1 มิถุนายน 2562.doc2019-06-05 11:37 31K 
[  ]732อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานบันทึกรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพ เดือนมิถุนายน 62 .xlsx2019-06-07 13:52 3.9M 
[  ]734รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบที่ 2 มิถุนายน 2562.doc2019-06-10 08:35 30K 
[  ]735แบบรายงานผลการรับสมัครสมาชิก กอช.docx2019-06-10 10:04 15K 
[  ]736อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนมิถุนายน 2562) .xlsx2019-06-10 13:54 15K 
[  ]739@อ.แจ้ห่ม มิย.62ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี.docx2019-06-14 09:11 19K 
[  ]740อำเภอเมืองลำปาง แบบบันทึกข้อมูลกลุ่มอาชีพ 2562.xlsx2019-06-16 18:55 44K 
[  ]741รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 20022019.doc2019-06-17 10:47 30K 
[  ]742รายงานอำนวยความสะดวก.doc2019-06-17 11:46 35K 
[  ]744cdd meeting6.pdf2019-06-17 15:43 1.8M 
[  ]746รายงานประชาสัมพันธ์ มิ.ย. 62 อำเภอเเม่ทะ.xlsx2019-06-22 13:24 44K 
[  ]747อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานความก้าวหน้าหมู่บ้าน ศก.พพ.เฉลิมพระเกียรติฯ เดือน กรกฎาคม 2562 .xlsx2019-06-28 14:49 20K 
[  ]748แบบรายงานผลตามตัวชี้วัดผลสำเร็จ ม.ศก.อำเภอเมืองลำปาง (เดือนกรกฏาคม 2562).xlsx2019-07-01 09:28 62K 
[  ]749อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานบันทึกรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพ เดือนกรกฎาคม 62.xlsx2019-07-01 09:30 3.9M 
[  ]750รายงานอำนวยความสะดวก งวด1.doc2019-07-01 12:21 35K 
[  ]751รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 20022019.doc2019-07-01 13:21 30K 
[  ]752@งวด1ก.ค..62 อ.แจ้ห่ม รายงานอำนวยความสะดวกทุกวั_2.docx2019-07-01 13:48 17K 
[  ]753รายงานผลการพัฒนา มิ.ย. 2562.xlsx2019-07-02 16:33 11K 
[  ]754รายงานผลตามตัวชี้วัดหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง อำเภอห้างฉัตร เดือนกรกฎาคม.xlsx2019-07-03 10:33 28K 
[  ]755แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 03072562.doc2019-07-03 12:33 30K 
[  ]756รายงานความก้าวหน้าหมู่บ้านเฉลิมเดือน ก.ค.62.docx2019-07-03 15:09 24K 
[  ]757รายงานผลตามตัวชี้วัดหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง อำเภอห้างฉัตร เดือนกรกฎาคม.xlsx2019-07-03 15:12 28K 
[  ]758แบบรายงานผลการรับสมัครสมาชิก กอช เดือน ก.ค 62.docx2019-07-03 17:21 15K 
[  ]759แบบรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก 5 กค.62.doc2019-07-05 15:18 31K 
[  ]760อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนกรกฎาคม 2562) .xlsx2019-07-08 15:41 15K 
[  ]761แบบรายงานการติดตามหนี้ประจำเดือน-กค.xls2019-07-08 16:36 227K 
[  ]762แบบรายงานผลการรับสมัครสมาชิก กอช เดือน ก.ค. 62 อ.วน.docx2019-07-10 10:17 15K 
[  ]763ห้างฉัตร ส่งรายงานประชุมกรม.pdf2019-07-12 15:17 118K 
[  ]764รายงานอำนวยความสะดวก งวด2.doc2019-07-19 06:47 36K 
[  ]765รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก.doc2019-07-19 06:50 30K 
[  ]766แบบรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก 20 ก.ค. 62.doc2019-07-19 13:15 30K 
[  ]767@อ.แจ้ห่ม กค..62ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี.docx2019-07-24 12:33 19K 
[  ]768รายงานอำนวยความสะดวก งวด1.doc2019-08-02 11:13 35K 
[  ]771รายงานอำนวยความสะดวก อ.วังเหนือ งวดแรก สค.62.doc2019-08-05 11:09 36K 
[  ]772อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานบันทึกรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพ เดือนสิงหาคม 62 .xlsx2019-08-07 10:33 3.9M 
[  ]773อำเภอเมืองลำปาง ประเมิน GVH ครั้งที่ 2 ปี 2562.rar2019-08-07 14:44 846K 
[  ]774อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนสิงหาคม 2562) .xlsx2019-08-08 10:05 15K 
[  ]775แบบรายงานผลการรับสมัครสมาชิก กอช เดือน ส.ค. 62 อ.วน.docx2019-08-08 14:18 15K 
[  ]776แบบรายงานผลการรับสมัครสมาชิก กอช เดือน ส.ค. 62 อ.วน.docx2019-08-08 14:19 15K 
[  ]777วังเหนือรายงานตัวชี้วัด ม.เศษฐกิจพอเพียง ส.ค.62.xlsx2019-08-08 14:36 20K 
[  ]778รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบที่ 1 สิงหาคม 62.doc2019-08-08 15:02 30K 
[  ]779รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบที่ 2 เดือนสิงหาคม 2562.doc2019-08-13 09:09 30K 
[  ]780รายงานอำนวยความสะดวก อ.วังเหนือ งวดสอง สค.62.doc2019-08-13 10:55 36K 
[  ]781แบบรายงานผลการรับสมัครสมาชิก กอช.docx2019-08-13 14:56 15K 
[  ]782GI.pdf2019-08-13 14:57 312K 
[  ]783รายงานอำนวยความสะดวก.doc2019-08-13 14:58 35K 
[  ]784รายงานวันลา.pdf2019-08-13 16:03 1.3M 
[  ]786รายงานงการประชุมกรมการครั้งที่8 .docx2019-08-14 16:09 1.5M 
[  ]787ส่งรายงานสตรีจว-สค62.rar2019-08-14 16:16 76K 
[  ]788@อ.แจ้ห่ม ส.ค..62ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี.docx2019-08-14 16:30 19K 
[  ]789รายงานงการประชุมกรมการครั้งที่ 8 อำเภอเเม่เมาะ.pdf2019-08-15 14:19 315K 
[  ]790สรุปสาระสำคัญในการประชุม กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.docx2019-08-16 13:41 439K 
[  ]791หนังสือข้อสั่งการในการประชุมนายอำเภอ.docx2019-08-20 12:08 1.9M 
[  ]792รายงานข้อสั่งการนายอำเภอ.xlsx2019-08-21 15:13 12K 
[  ]793รายงานข้อสั่งการในที่ประชุมนายอำเภอ.xlsx2019-08-23 12:04 11K 
[  ]794ภาพกิจกรรมการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประจำเดือนสิงหาคม 2562.docx2019-08-23 12:04 844K 
[  ]795อ.แม่พริก แบบรายงานตามข้อสั่งการในการประชุมนายอำเภอ.docx2019-08-23 14:46 1.1M 
[  ]796รายงานอำนวยความสะดวก.doc2019-09-02 08:46 35K 
[  ]797แบบรายงานผลตามตัวชี้วัดผลสำเร็จ ม.ศก.อำเภอเมืองลำปาง (เดือนกันยายน 2562).xlsx2019-09-02 09:46 17K 
[  ]798แบบรายงานผลตามตัวชี้วัดผลสำเร็จ ม.ศก.อำเภอเมืองลำปาง (เดือนกันยายน 2562).xlsx2019-09-02 09:48 17K 
[  ]799รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวกรอบที่ 1 เดือนกันยายน 62 อ.เเม่เมาะ.doc2019-09-02 10:41 36K 
[  ]800รายงานอำนวยความสะดวก อ.วังเหนือ งวดแรก 2 กย.62.doc2019-09-02 10:57 36K 
[  ]801แบบรายงานผลการรับสมัครสมาชิก กอช เดือน ก.ย. 62 อ.วน.docx2019-09-02 16:04 13K 
[  ]802อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานบันทึกรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพ เดือนกันยายน 62 .xlsx2019-09-03 11:12 3.9M 
[  ]803รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 20022019.doc2019-09-03 16:21 30K 
[  ]804แบบรายงานผลการรับสมัครสมาชิก กอช.docx2019-09-04 11:06 15K 
[  ]806รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบที่ 2 กันยายน 62.doc2019-09-09 08:43 30K 
[  ]807อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนกันยายน 2562) .xlsx2019-09-10 16:47 15K 
[  ]808รายงานข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี อ.วังเหนือ กย.62.docx2019-09-10 17:37 19K 
[  ]809รายงานอำนวยความสะดวก อ.วังเหนือ งวดสอง 16 กย.62.doc2019-09-10 17:38 36K 
[  ]810ที่ ลป 0312รายงานGI ก.ย..62.docx2019-09-11 13:12 23K 
[  ]811@ งวดที่ 2 ก.ย...62 อ.แจ้ห่ม รายงานอำนวยความสะดวกทุกวั_2.docx2019-09-11 13:20 17K 
[  ]812@ งวดที่ 2 ก.ย...62 อ.แจ้ห่ม รายงานอำนวยความสะดวกทุกวั_2.docx2019-09-11 13:21 17K 
[  ]813@อ.แจ้ห่ม ก.ย...62ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี.docx2019-09-11 13:30 19K 
[  ]814อ.แจ้ห่มรายงานตัวชี้วัดศกพ.ก.ย.. 62.xlsx2019-09-11 13:47 66K 
[  ]815ที่ ลป 0312รายงานGI ก.ย..62.docx2019-09-11 14:00 23K 
[  ]816@ งวดที่ 2 ก.ย...62 อ.แจ้ห่ม รายงานอำนวยความสะดวกทุกวั_2.docx2019-09-11 14:02 17K 
[  ]817@อ.แจ้ห่ม ก.ย...62ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี - Copy.docx2019-09-11 14:03 19K 
[  ]818แบบรายงานการติดตามหนี้ประจำเดือน-กย(ส่งจว).xls2019-09-12 07:11 372K 
[  ]819รายงานข้อสั่งการนายอำเภอ นวัตวิถี.xlsx2019-09-13 10:06 12K 
[  ]820รายงานอำนวยความสะดวก.doc2019-09-13 10:18 35K 
[  ]821สรุประเบียบวาระประชุมกรม 9 2562.pdf2019-09-13 17:18 185K 
[  ]822แบบรายงาน.xlsx2019-09-16 12:12 12K 
[  ]823รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 20022019.doc2019-09-16 15:51 30K 
[  ]824รายงานข้อสั่งการ นอ. (อ.ห้างฉัตร).rar2019-09-16 17:06 1.1M 
[  ]825อ.แม่พริก แบบรายงานตามข้อสั่งการในการประชุมนายอำเภอ.docx2019-09-17 11:45 523K 
[  ]826รายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี อ.แม่พริก.docx2019-09-17 11:50 21K 
[  ]827รายงาน กย.62.rar2019-09-18 09:20 573K 
[  ]828@งวด1 ต.ค..62 อ.แจ้ห่ม รายงานอำนวยความสะดวกทุกวั_2.docx2019-10-01 10:25 19K 
[  ]829รายงานอำนวยความสะดวก งวด1.doc2019-10-01 11:26 35K 
[  ]830รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ส่งจังหวัด.doc2019-10-01 12:17 30K 
[  ]831รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวกรอบที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562.doc2019-10-01 15:47 36K 
[  ]832รายงานอำนวยความสะดวก อ.วังเหนือ งวดแรก 2 ตค.62.doc2019-10-01 16:00 36K 
[  ]834แบบรายงานผลการรับสมัครสมาชิก กอช.docx2019-10-03 15:30 15K 
[  ]835แผนปฏิบัติราชการฯ 63-65 (ฉบับสมบูรณ์).pdf2019-10-07 13:50 9.8M 
[  ]836แผ่นพับ แผนปฏิบัติราชการฯ63-65ณ050962.pdf2019-10-07 13:55 798K 
[  ]837ตค.62(กอช.)ที่ ลป 0312.docx2019-10-07 14:22 23K 
[  ]839อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนตุลาคม 2562) .xlsx2019-10-09 08:24 15K 
[  ]840@อ.แจ้ห่ม ต.ค..62ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี - Copy.docx2019-10-09 15:13 20K 
[  ]841รายงานตามข้อสั่งการ (เดือนตุลาคม 2562).xlsx2019-10-09 16:49 15K 
[  ]842รายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี อ.แม่พริก.docx2019-10-10 16:26 21K 
[  ]845แบบรายงานการติดตามหนี้ประจำเดือน-ตค62(ส่งจังหวัด).xls2019-10-11 18:06 213K 
[  ]846@ งวดที่ 2 ต.ค..62 อ.แจ้ห่ม รายงานอำนวยความสะดวกทุกวั_2.docx2019-10-15 12:48 17K 
[  ]847รายงานอำนวยความสะดวก อ.วังเหนือ งวดสอง 17 ตค.62.doc2019-10-16 10:38 36K 
[  ]849รายงานข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี อ.วังเหนือ ตค.62.docx2019-10-16 10:42 19K 
[  ]851รายงานอำนวยความสะดวก.doc2019-10-17 09:02 36K 
[  ]852รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ส่งจังหวัด.doc2019-10-17 12:42 30K 
[  ]853รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ส่งจังหวัด.doc2019-10-17 12:44 30K 
[  ]854รายงาน ตค62.rar2019-10-18 07:43 1.0M 
[  ]855ตุลาคม สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.docx2019-10-18 14:28 448K 
[  ]856บัญชีรายชื่อผู้ประสานงาน ร่าง พรบ. งบประมา (เกาะคา).xlsx2019-10-18 15:02 11K 
[  ]857แผนงานการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี.docx2019-10-22 14:15 18K 
[  ]860สรุปสาระสำคัญในการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์.docx2019-10-22 17:15 371K 
[  ]861ข้อมูลผลิตภัณฑ์OTOPในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ของฝาก อ.เมืองลำปาง.docx2019-10-22 17:32 524K 
[  ]862แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว สิโครงการก่อสร้าง แหล่งท่องเที่ยว อ.วน.docx2019-10-24 12:04 25K 
[  ]863สิ่งที่ส่งมาด้วย-4_-แผนงานการส่งเสริมชุมชน.docx2019-10-25 10:33 26K 
[  ]864อ.แม่พริก แผนงานการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี.docx2019-10-28 09:39 19K 
[  ]865รายงานภาวะหนี้สิน กข.คจ. อ.เมืองลำปาง.xls2019-10-28 11:04 43K 
[  ]866แบบรายงานภาวะหนี้สิน กข.คจ.เกาะคา.xls2019-10-28 15:33 36K 
[  ]867แบบรายงานภาวะหนี้สิน กข.คจ.เกาะคา.xls2019-10-28 15:34 36K 
[  ]868แผนงานการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 63.docx2019-10-29 10:49 13K 
[  ]869อำเภอเมืองลำปาง แผนปฏิบัติการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรม ปี 2563 ไตรมาส 1-2(อำเภอเมืองลำปาง).xls2019-10-30 13:21 35K 
[  ]870แผนงานการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.เกาะคา.docx2019-10-30 14:06 20K 
[  ]871อ.แม่เมาะรายงานภาวะหนี้สิน กข.คจ..xls2019-10-30 16:31 43K 
[  ]872ฟอร์มแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ ประจำปี 2563.xls2019-10-31 22:49 33K 
[  ]873รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบโครงการ.xls2019-10-31 22:50 36K 
[  ]874ทะเบียนจัดสรร(รวม) ปี 63.1.xls2019-10-31 22:51 156K 
[  ]875รายงานอำนวยความสะดวก งวด1.doc2019-11-01 09:08 35K 
[  ]876อ.เสริมงาม แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ01112562.doc2019-11-01 10:05 30K 
[  ]877อ.เสริมงาม แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ01112562.doc2019-11-01 10:09 30K 
[  ]878รายงานอำนวยความสะดวก อ.วังเหนือ งวดแรก 1 พย.62.doc2019-11-01 11:27 36K 
[  ]879@งวด1 พ.ย..62 อ.แจ้ห่ม รายงานอำนวยความสะดวกทุกวั_2.docx2019-11-01 12:15 19K 
[  ]881เล่มเอกสารแนวทาง 2562 ไปพลางก่อน.pdf2019-11-04 11:46 24M 
[  ]883ศิลปินโอทอป_กลุ่มหัตถกรรมทุ่งฮ้าง (บันทึกอัตโนมัติ).docx2019-11-04 11:57 14M 
[  ]884รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ส่งจังหวัด.doc2019-11-04 13:53 30K 
[  ]885อ.แม่พริก แผนปฏิบัติการระดับอำเภอ ประจำปี 2563.xlsx2019-11-04 14:03 13K 
[  ]886อ.แม่พริก แผนปฏิบัติการระดับอำเภอ ประจำปี 2563.xlsx2019-11-04 14:39 13K 
[  ]887แผนปฏิบัติการระดับอำเภอ ประจำปี 2563 (เกาะคา).xls2019-11-05 12:05 63K 
[  ]888ศิลปินโอทอป อำนวยการดนตรี อ.เมืองลำปาง.docx2019-11-05 14:23 1.2M 
[  ]889รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบที่ 1 พฤศจิกายน 2562.doc2019-11-05 14:34 30K 
[  ]890รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบโครงการ อ.เกาะคา.xls2019-11-05 15:04 102K 
[  ]891แบบรายงานผล กทบ..xlsx2019-11-05 15:06 12K 
[  ]892ข้อมูลประวัติ ศิลปิน Otop (ธนบดี) ร่วมงาน OTOP City 2019.doc2019-11-06 13:40 11M 
[  ]893เถิน แผนปฏิบัติการกิจกรรมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563.xlsx2019-11-06 13:46 19K 
[  ]894รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบโครงการ อ.แม่พริก.xls2019-11-06 16:34 85K 
[  ]896อ.เเม่ทะ แผนปฏิบัติการ 63.xls2019-11-08 12:48 45K 
[  ]897รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบโครงการฯ อ.เเม่ทะ.xls2019-11-08 12:49 118K 
[  ]898รายละเอียด งปม.กรมฯปี63.xls2019-11-08 14:26 137K 
[  ]899รายชื่อ แสดงและจำหน่าย OTOP City 2019.xlsx2019-11-08 14:44 11K 
[  ]900อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนพฤศจิกายน 2562) .xlsx2019-11-12 14:36 15K 
[  ]901รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบโครงการ ไตร1-2.xls2019-11-13 14:58 74K 
[  ]902อ.แม่เมาะแบบรายงานผล กทบ.62.xlsx2019-11-13 15:48 13K 
[  ]903รายงานอำนวยความสะดวก งวด2.doc2019-11-14 07:43 37K 
[  ]904รายงานอำนวยความสะดวก อ.วังเหนือ งวดสอง 14 พย.62.doc2019-11-14 10:19 36K 
[  ]905@อ.แจ้ห่ม พ.ย..62 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี.docx2019-11-14 10:28 20K 
[  ]906@ งวดที่ 2 พ.ย.62 อ.แจ้ห่ม รายงานอำนวยความสะดวกทุกวั_2.docx2019-11-14 10:34 17K 
[  ]907สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรม ทีวีพช.1.docx2019-11-14 15:54 548K 
[  ]908ติดตามหนี้60.rar2019-11-14 17:08 2.5M 
[  ]909สรุปสาระสำคัญTV พช.docx.pdf2019-11-15 09:10 497K 
[  ]910รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบที่ 2 พฤศจิกายน 2562.doc2019-11-15 09:12 30K 
[  ]911อ.แม่พริก รายงานพรบ.อำนวยความสะดวก รอบ 2.doc2019-11-15 13:25 30K 
[  ]912สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรม ทีวีพช..docx2019-11-15 15:26 18K 
[  ]913สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ว48228 ลว.14 พ.ย.2562.rar2019-11-18 09:37 2.2M 
[  ]914สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ว48228 ลว.14 พ.ย.2562.rar2019-11-18 09:37 2.2M 
[  ]915สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ว48228 ลว.14 พ.ย.2562.rar2019-11-18 09:44 2.2M 
[  ]916สรุป Morning Bilf 23.pdf2019-11-18 13:47 587K 
[IMG]917ขอยกเลิกสร้างเครือข่าย.jpg2019-11-18 17:21 1.4M 
[IMG]918ยกเลิกอบรมแกนนำ.jpg2019-11-18 17:42 1.3M 
[  ]919รายงานข้อสั่งการในการประชุมนายอำเภอ พย62 อ.เมืองลำปาง.rar2019-11-19 07:48 881K 
[  ]920สรุปสาระสำคัญในการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (Morning Brief) 1.docx2019-11-19 11:44 470K 
[  ]921รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ส่งจังหวัด.doc2019-11-20 12:35 30K 
[  ]922สรุปสาระสำคัญในการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (Morning Brief) 1.docx2019-11-20 12:39 20K 
[  ]923อ.วังเหนือ สรุปการประชุม (Morning Brief) 18 พย62.docx2019-11-21 11:57 17K 
[  ]924แบบรายชื่อเข้าร่วม KBO.xlsx2019-11-21 14:10 11K 
[  ]925แบบรายงานการติดตามหนี้เดือน-พย62(ส่งจังหวัด)(ส่งบนเว็ป).xls2019-11-22 21:19 405K 
[  ]926รายงานอำนวยความสะดวก งวด1สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง เดือนธันวาคม 2562.doc2019-12-02 06:50 36K 
[  ]927รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบที่ 1 ธันวาคม 2562.doc2019-12-03 14:51 30K 
[  ]928รายชื่อครัวเรือนรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน อำเภองาว.pdf2019-12-03 15:21 1.1M 
[  ]930อำเภอเมืองลำปาง ทะเบียนรายชื่อครัวเรือนรับพันธุ์ผัก.xlsx2019-12-03 16:33 99K 
[  ]931รายงานอำนวยความสะดวก อ.วังเหนือ งวดแรก 2 ธค.62.doc2019-12-03 16:39 36K 
[  ]932อำเภอเมืองลำปาง รายชื่ิอครัวเรือน โคก หนอง นา โมเดล.xlsx2019-12-03 17:26 17K 
[  ]939Morning ๓ ธันวาคม ๖๒.pdf2019-12-04 15:32 323K 
[  ]940สรุปสาระสำคัญในการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (Morning Brief).docx2019-12-04 15:59 464K 
[  ]941อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการ (เดือนธันวาคม 2562) .xlsx2019-12-06 16:43 15K 
[  ]942ทะเบียนรายชื่อขอรับเมล็ดพันธุ์ผักม.ศก.พพ.xlsx2019-12-11 05:40 67K 
[  ]943ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ อ.เกาะคา.xlsx2019-12-11 11:13 13K 
[  ]944ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมาย อ.เกาะคา.xlsx2019-12-11 13:48 27K 
[  ]945รายงานตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ รอบ 2 ปี 62.xls2019-12-13 11:56 35K 
[  ]947ทะเบียนข้อมูลแผนตำบลเป้าหมาย63.xlsx2019-12-16 17:18 12K 
[  ]948แบบรายงานกองทุนเเม่ประจำเดือนธันวาคม62.xlsx2019-12-19 14:47 13K 
[IMG]949ภาพที่ 3.jpg2019-12-22 14:20 378K 
[IMG]950หนังสือวันดินโลก.png2019-12-22 14:23 1.1M 
[  ]951วันดินโลก ส่งจังหวัด.rar2019-12-22 16:42 3.1M 
[  ]952แบบทะเบียนแผนชุมชน อ.วังเหนือ.xlsx2019-12-24 15:04 26K 
[  ]953แบบทะเบียนแผนชุมชน อ.แม่พริก.xls2019-12-24 16:08 60K 
[  ]954แบบรายงานประชาสัมพันธ์ อ.แม่พริก.xlsx2019-12-24 16:20 13K 
[  ]955แบบรายงานกองทุนเเม่ประจำเดือนธันวาคม62 แม่พริก.xls2019-12-24 16:34 30K 
[  ]959สรุปสาระสำคัญTV พช 1-2563.pdf2020-01-15 15:05 627K 
[  ]961สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรม ทีวีพช.อำเภอเมืองลำปาง.docx2020-01-15 19:50 608K 
[  ]962อำเภอเกาะคา สรุปสาระสำคัญการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 1 ปี 2563.docx2020-01-15 20:44 475K 
[  ]963สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรม อ.วังเหนือ15มค63.docx2020-01-16 11:38 630K 
[  ]964สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรม อ.วังเหนือ15มค63.docx2020-01-16 12:02 630K 
[  ]965สรุปประขุมกรม12563อ.แจ้ห่ม.docx2020-01-16 14:51 330K 
[  ]966สรุปสาระสำคัญประชุม TV พช.-อำเภองาว.pdf2020-01-16 16:15 347K 
[  ]967ห้างฉัตร สรุปประชุม ครั้งที่1 15 มค 63.pdf2020-01-16 16:22 2.1M 
[  ]968เมืองปานสรุปสาระ ประชุมกรมฯ ครั้งที่ 1-2563.docx2020-01-17 16:09 447K 
[  ]969ครั้งที่ 1.zip2020-01-17 16:49 2.6M 
[  ]970แบบรายงานกองทุนเเม่ประจำเดือนมกราคม63.xlsx2020-01-20 09:41 13K 
[  ]971สรุปสาระสำคัญการประชุมกรมฯ สบปราบ.docx2020-01-20 13:52 341K 
[  ]971 อ.เมืองปาน แผนปฏิบัติการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรม ปี 2561 ไตรมาส 1-2.xls2017-11-15 14:05 56K 
[  ]972แบบรายงานกองทุนแม่ มกราคม.xlsx2020-01-20 13:53 13K 
[  ]973อำเภอเกาะคา รายงานผล มศ.ก.พพ.เฉลิมพระเกียรต์ิ.rar2020-01-20 15:19 5.7M 
[  ]975อ. เกาะคา รายละเอียดงบประมาณ ปี 2563 (มศก.พพ.).xls2020-01-22 10:40 167K 
[  ]976รายงานประชาสัมพันธ์อำเภอเเม่เมาะ เดือนมกราคม 2563.xlsx2020-01-24 08:13 12K 
[  ]977แบบรายงานประชาสัมพันธ์ อ.วังเหนือ มค.ปี 63.xlsx2020-01-24 10:52 13K 
[  ]978แบบตอบรับ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ63.xls2020-01-24 14:06 26K 
[  ]980Morniong brief 1-2563.pdf2020-01-29 11:39 582K 
[  ]981 อ.เมืองปาน แผนปฏิบัติการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรม ปี 2561 ไตรมาส 1-2.xls2017-11-15 14:06 56K 
[  ]982รายงาน tv พช.pdf2020-01-29 16:39 1.4M 
[  ]983สรุปรายงานการประชุม Morning Brief 27 มค.63 อ.วังเหนือ..pdf2020-01-29 17:36 1.2M 
[  ]984morninh brief.pdf2020-01-30 10:18 1.4M 
[  ]985แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม.docx2020-01-30 16:13 13K 
[  ]986อ.แม่พริกส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม.xlsx2020-01-30 16:30 11K 
[  ]987Morning 27 มค.63.docx2020-01-30 17:08 520K 
[  ]988Morning 27 มค.63.docx2020-01-30 17:08 520K 
[  ]989รายงานพัฒนาหมู่บ้าน ตามหลัก ศกพพ..xlsx2020-02-04 15:21 13K 
[  ]990รวม ppt. ประกอบการบรรยาย One Plan ก.พ.63.rar2020-02-15 14:52 22M 
[  ]991แบบรายงานกองทุนแม่ กพ..xlsx2020-02-18 14:29 12K 
[  ]992สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรม ทีวีพช..docx2020-02-19 07:55 1.1M 
[  ]992 อ.เมืองปาน รายการวัสดุ หมวด 300 ปี 61.xls2017-11-15 14:07 108K 
[  ]993แบบรายงานกองทุนเเม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์63.xlsx2020-02-19 10:06 13K 
[  ]994สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรม ทีวีพช..docx2020-02-19 13:57 528K 
[  ]995สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรม ทีวีพช..docx2020-02-19 13:57 528K 
[  ]996การพัฒนาหมู่ย้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลัก ศก.พพ..xlsx2020-02-20 11:18 11K 
[  ]997การพัฒนาหมู่ย้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลัก ศก.พพ..xlsx2020-02-20 11:18 11K 
[  ]998สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรม 18กพ63.docx2020-02-20 11:43 447K 
[  ]999tv พช.rar2020-02-20 12:30 1.3M 
[  ]1000ประชุมกรม 2 63.pdf2020-02-20 17:23 2.0M 
[  ]1001สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรม ทีวีพช. วันที่ 18 ก.พ.63.docx2020-02-21 09:36 442K 
[  ]1002อ.แจ้ห่มสรุปการประชุมกรม22563.docx2020-02-21 15:07 333K 
[  ]1004อ. เกาะคา รายละเอียดงบประมาณ ปี 2563 (มศก.พพ.) ครั้งที่ 4.xls2020-02-28 13:49 208K 
[  ]1005แบบรายงานกองทุนเเม่ประจำเดือนมีนาคม63.xlsx2020-03-12 10:58 13K 
[  ]1006อำเภอเกาะคา รายงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เดือนมีนาคม 2563 - Copy.rar2020-03-18 10:42 7.2M 
[  ]1007กิจกรรม สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ระดับอำเภอเเม่ทะ.rar2020-03-23 14:21 1.9M 
[  ]1009สร้างเเละพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน อำเภอเเม่ทะ.xlsx2020-03-23 14:23 2.4M 
[  ]1010พัฒนาหมุ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเเม่ทะ.xlsx2020-03-23 14:24 1.0M 
[  ]1011บูรณาการแผนชุมชนอำเภอเเม่ทะ.xlsx2020-03-23 14:25 1.0M 
[  ]1012รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับ.doc2020-03-23 17:28 61K 
[  ]1013เกาะคาแบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลอำเภอ.docx2020-03-26 12:06 21K 
[  ]1014สรุปสาระการประชุมกรม ทีวี พช3.2563.docx2020-03-26 13:23 457K 
[  ]1015ทีวีพช.pdf2020-03-26 14:00 2.3M 
[  ]1016ประชุมกรมฯ 3-2563.pdf2020-03-27 15:37 2.3M 
[  ]1017สรุปสาระการประชุมกรม 26มีค63 อ.วังเหนือ.docx2020-03-27 16:09 527K 
[  ]1018สรุปสาระสำคัญ ประชุมกรมฯ 25 มี.ค.63.docx2020-03-28 21:12 1.0M 
[  ]1020อำเภอเกาะคา บันทึกการจัดการองค์ความรู้ ปี 2563.rar2020-04-03 09:42 48K 
[  ]1021นายอนุสรณ์ เเก้วชมภู.docx2020-04-03 16:51 37K 
[  ]1022นางสาวกัลยกร ไชยทนุ.docx2020-04-03 16:52 100K 
[  ]1023นายอนุสรณ์ เเก้วชมภู.docx2020-04-03 16:53 37K 
[  ]1024นางชลีรัตน์ อินทร์วารี.docx2020-04-03 16:54 40K 
[  ]1025นางสาวบุษกร ก๋อนสืบ.doc2020-04-03 16:55 42K 
[  ]1026นายเบญจ อินดาวงศ์.docx2020-04-03 16:57 548K 
[  ]1028แบบรายงานกองทุนเเม่ประจำเดือนเมษายน63.xlsx2020-04-13 10:59 13K 
[  ]1029สรุปสาระการประชุมกรม ทีวี พช4.2563.pdf2020-04-28 13:53 206K 
[  ]1030ประชุมกรม 4-2563 อำเภอเเม่เมาะ .pdf2020-04-29 08:38 471K 
[  ]1031สรุปสาระการประชุมกรม 28เมย63 อ.วังเหนือ.pdf2020-04-29 11:46 507K 
[  ]1032แม่ทะ สรุป tv. 28 เมษา 2563.docx2020-04-29 12:06 825K 
[  ]1033อ.แม่พริก ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน 4-2563.pdf2020-05-01 16:35 1.5M 
[  ]1722 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพ 61.xlsx2018-02-06 12:59 710K 
[  ]3593อำเภอเมืองลำปาง แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ61 (เดือน กรกฎาคม 2561).xlsx2018-07-17 11:37 8.9M 
[  ]6062 อำเภอเมืองลำปาง แบบบันทึกข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพ 62.xlsx2019-01-22 15:43 474K 
[  ]6295 กพ 62.pdf2019-02-08 15:23 474K 
[  ]6682 อำเเภอเมืองลำปาง แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือน.xlsx2019-03-15 14:30 3.9M 
[  ]6901. อำเเภอเมืองลำปาง แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือน.xlsx2019-04-05 11:42 3.9M 
[  ]9461-01-แบบรายงานการติดตามหนี้ประจำเดือน-ธค62(ส่งจังหวัด)(ส่งบนเว็ป).xls2019-12-15 15:36 349K 
[  ]9601-01-แบบรายงานการติดตามหนี้ประจำเดือน-มค63.xls2020-01-15 16:55 336K 
[  ]10271-01-แบบรายงานการติดตามหนี้ประจำเดือน-เมย63.xls2020-04-10 18:49 318K 
[  ]49340 ผลิตภัณฑ์ นวัตวิถี ลงทะเบียนแล้ว.xlsx2018-10-31 15:40 17K 
[IMG]56625-26ธค61.jpg2018-12-18 10:26 40K 
[IMG]125889.jpg2017-11-24 13:31 99K 
[  ]208203รายงานอำนวยความสะดวก.doc2018-04-24 15:10 36K 
[  ]209199รายงานแผนผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เม.ย.61.xlsx2018-04-24 15:31 16K 
[  ]255199รายงานแผนผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน พ.ค.61 เกาะคา.xlsx2018-05-28 10:44 16K 
[  ]256203รายงานอำนวยความสะดวก พ.ค 61 เกาะคา.doc2018-05-28 10:46 36K 
[  ]273203รายงานอำนวยความสะดวก 5 มิ.ย. 61 เกาะคา.doc2018-06-04 15:09 36K 
[  ]302203รายงานอำนวยความสะดวก 20 มิ.ย. 61 เกาะคา.doc2018-06-21 10:34 36K 
[  ]325203รายงานอำนวยความสะดวก 5 ก.ค. 61 เกาะคา.doc2018-07-05 08:12 36K 
[  ]339203รายงานอำนวยความสะดวก 20 ก.ค. 61 เกาะคา.doc2018-07-12 16:18 36K 
[  ]350199รายงานแผนผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน มิ.ย.61.xlsx2018-07-13 15:18 17K 
[  ]517203รายงานอำนวยความสะดวก 5 พ.ย. 61 เกาะคา.doc2018-11-09 14:59 36K 
[  ]534203รายงานอำนวยความสะดวก 20 พ.ย. 61 เกาะคา.doc2018-11-21 12:01 36K 
[  ]621617รายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่แจ้งเข้าร่วมงาน ไอคอนสยาม.xls2019-01-31 09:48 32K 
[  ]688660รายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 4.xlsx2019-04-05 10:35 465K 
[  ]703702รายงานตามข้อสั่งการนายกเดือนเมษายน 2562 อ.เเม่ทะ.xlsx2019-04-18 16:15 15K 
[  ]713333อำเเภอเมืองลำปาง แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือน.xlsx2019-05-07 13:37 3.9M 
[  ]733333อำเเภอเมืองลำปาง แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือน.xlsx2019-06-07 13:53 3.9M 
[  ]743720รายงานตามข้อสั่งการ (เดือนมิถุนายน2562).xlsx2019-06-17 11:48 14K 
[  ]769765รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก.doc2019-08-02 12:03 30K 
[  ]770765รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก.doc2019-08-02 12:32 30K 
[  ]833801แบบรายงานผลการรับสมัครสมาชิก กอช เดือน ต.ค. 62 อ.วน.docx2019-10-02 14:53 13K 
[  ]843904 Muang LP.pdf2019-10-11 17:03 452K 
[  ]844904 Muang LP.pdf2019-10-11 17:04 452K 
[  ]895819_1.1.ฟอร์มข้อมูลประวัติศิลปินOTOP นายเอกลักษณ.docx2019-11-06 16:47 4.9M 
[  ]3791234อำเภอเมืองลำปาง แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ61 (เดือน สิงหาคม 2561) .xlsx2018-08-08 15:02 8.8M 
[  ]42412345อำเภอเมืองลำปาง แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ61 (เดือน กันยายน 2561) .xlsx2018-09-05 10:53 8.9M 
[IMG]44463065.jpg2018-09-20 11:19 11K 
[IMG]54757932.jpg2018-12-11 16:04 99K 
[  ]737050662 รายงานอำนวยความสะดวก อ.วังเหนือ งวดแรก.doc2019-06-10 16:01 36K 
[  ]738170662 รายงานข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี อ.วังเหนือ.docx2019-06-13 10:30 18K 
[  ]745050662 รายงานอำนวยความสะดวก อ.วังเหนือ งวดสอง.doc2019-06-18 13:46 36K 
[  ]785770765รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก (1).doc2019-08-14 14:35 30K 
[IMG]850189002.jpg2019-10-16 13:48 122K 
[IMG]880426864.jpg2019-11-01 13:40 2.9M 
[  ]935293525_Morniong brief ครั้งที่ 24-2562.docx.pdf2019-12-04 08:16 543K 
[  ]57171017094723_หนังสือแจ้ง 67 จังหวัด.pdf2017-10-19 15:04 1.1M 
[  ]67171018141537_ร่าง แนวทางฯ ปี 2561.pdf2017-11-01 16:12 2.6M 
[  ]455181010105331_ร่างแนวทางการดำเนินกิจกรรมฯ 62.rar2018-10-11 17:14 6.4M 
[  ]934191203095152_Cook book Final5.pdf2019-12-03 17:39 4.2M 
[  ]114820112017160437.pdf2017-11-20 16:08 812K 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at app3.cdd.go.th Port 80