สำหรับเจ้าหน้าที่ สพจ. ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
:
:

ระบบ E-Support เป็นระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน อิเล็กทรอกนิกส์

          สำหรับบุคลากรแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำรายละเอียด / คู่มือ / แนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน อัพโหลดไว้ในระบบ เพื่อให้บุคลากรของ สพจ./สพอ. ทุกคน รวมทั้งผู้นำชุมชน ที่ต้องการศึกษารายละเอียด / คู่มือ / แนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ได้ดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ http://phitsanulok.cdd.go.th/e-support

*** วิธีการใช้งาน ***
**สำหรับผู้ใช้ทั่วไป : สามารถค้นหารายละเอียด / คู่มือ / แนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย และแต่ละงาน ได้่ตามต้องการ
**สำหรับเจ้าหน้าที่ของ สพจ. : สามารถเข้าสู่ระบบด้วย ชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) เดียวกันกับระบบติดตาม ตรวจสอบการส่งรายงาน เพื่อดำเนินการ upload รายละเอียด / คู่มือ / แนวทาง รวมทั้งแบบรายงานต่าง ๆ ในงานที่รับผิดชอบ สำหรับใช้ประกอบการศึกษา และขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ