คลัง VDO หมู่บ้านสารสนเทศชนะเลิศระดับจังหวัด

คลัง VDO หมู่บ้านสารสนเทศชนะเลิศระดับจังหวัด

Read More

รายงานหมู่บ้านสารสนเทศ/ตำบลสารสนเทศ

เก็บไฟล์ PDF ของหมู่บ้านสารสนเทศที่ชนะการประกวดแต่ละปี

Read More

รายงานการพัฒนาตำบล (TDR) รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR)

เก็บไฟล์ PDF ขอหมู่บ้านสารสนเทศที่ชนะการประกวดแต่ละปี

Read More