คลัง VDO สารสนเทศตำบลต้นแบบฯหมู่บ้านสารสนเทศชนะเลิศระดับเขตตรวจราชการ

คลัง VDO สารสนเทศตำบลต้นแบบชนะเลิศและหมู่บ้านสารสนเทศชนะเลิศระดับเขตตรวจราชการ

Read More

รายงานหมู่บ้านสารสนเทศฯ/ ตำบลสารสนเทศฯ

เก็บไฟล์ PDF ของหมู่บ้านสารสนเทศที่ชนะการประกวดแต่ละปี

Read More

รายงานการพัฒนาตำบล (TDR) รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR)

เก็บไฟล์ PDF ขอหมู่บ้านสารสนเทศที่ชนะการประกวดแต่ละปี

Read More