คลังวีดีโอสารสนเทศตำบลต้นแบบ ปี 2561

เขตตรวจราชการที่ 1 จ.ชัยนาท

เขตตรวจราชการที่ 2 จ.ปทุมธานี

เขตตรวจราชการที่ 3 จ.กาญจนบุรี

เขตตรวจราชการที่ 4 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

เขตตรวจราชการที่ 5 จ.พัทลุง

เขตตรวจราชการที่ 6 จ.พังงา 

เขตตรวจราชการที่ 7 จ.ปัตตานี 

เขตตรวจราชการที่ 8 จ.ระยอง

เขตตรวจราชการที่ 9 จ.ปราจีนบุรี 

เขตตรวจราชการที่ 10 จ.อุดรธานี

เขตตรวจราชการที่ 11 จ.นครพนม

เขตตรวจราชการที่ 12 จ.ร้อยเอ็ด

เขตตรวจราชการที่ 13 จ.นครราชสีมา 

เขตตรวจราชการที่ 14 จ.ศรีสะเกษ

เขตตรวจราชการที่ 15 จ.ลำพูน

เขตตรวจราชการที่ 16 จ.แพร่

เขตตรวจราชการที่ 17 จ.สุโขทัย

เขตตรวจราชการที่ 18 จ.นครสวรรค์