เขียนโดย Super User
หมวด:

          กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญร่วมงาน เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง (CDF CHARITY RUN 2019) กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก เพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานและจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

เขียนโดย Super User
หมวด:

     วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น.   นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน โอกาสนี้คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่าย เข้าร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย

เขียนโดย Super User
หมวด:

    

       วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บันทึกเทปสัมภาษณ์ในประเด็น “กองทุนพัฒนาเด็กฯ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” ณ ห้องจัดแสดงสินค้า OTOP ชั้น 1 กรมการพัฒนาชุมชน 

       ซึ่งมีกำหนดการออกอากาศวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 17.00-18.00 น. ในรายการ “จุดประกายความสุข” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยมีนางรักใจ กาญจนะวีระ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และทีมงาน ประสานการบันทึกเทปในครั้งนี้

 

เขียนโดย Super User
หมวด:

 

          วันที่ 9 มีนาคม 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนางณัสรี จันทร์สมวงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติมอบทุนอุปการะเด็ก จำนวน 36 ทุน ๆ ละ 1,200 บาท พร้อมถุงสื่อการเรียนรู้และพัฒนะทักษะสำหรับเด็ก จำนวน 36 ถุง ตุ๊กตาออมสิน จำนวน 100 ชิ้น และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก จำนวน 100 คน ตามโครงกองทุนเด็กพัฒนาชนบทเคลื่อนที่ (Children Development Fund Mobile : CDF Mobile) 

เขียนโดย Super User
หมวด:

 

      วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานรับผิดชอบการดำเนินงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562