ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
แบบตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ตกเกณฑ์ที่อยู่อาศัย วนิดา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
61
11:17:01 2017-10-20
2
แบบตรวจสอบข้อมูลกชช.๒ค วนิดา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
77
11:15:38 2017-10-20
3
แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกฯการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
61
10:31:04 2017-10-19
4
แบบ สำรวจครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ ปี 2560 พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
62
16:04:11 2017-10-18
5
แจ้งเปลี่ยนคณะกรรมการ อ.เมืองปาน (พี่แมว) พงศธร ยุทธศาสตร์ฯ เมืองปาน
67
14:15:41 2017-10-17
6
แบบเสนอกิจกรรม อ.เมืองปาน ฝากให้ หัวหน้าสงัด เด้อ พงศธร ยุทธศาสตร์ฯ เมืองปาน
60
16:29:23 2017-10-12
7
อ.สบปราบ รายงาน กข.คจ. ให้พี่วรศักดิ์ ค่ะ อรุณศรี ใจมนต์ ส่งเสริมฯ สบปราบ
61
16:27:26 2017-10-12
8
แบบรายงาน กข.คจ. แจ้ห่ม ส่ง คุณวรศักดิ์ สุทัศน์ ไชยลังกา ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
64
16:25:54 2017-10-12
9
ทดสอบส่งรายงาน ทางOA พช.แม่เมาะ สารสนเทศฯ แม่เมาะ
62
17:10:05 2017-10-11
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15